cetateni primarie 2Având în vedere intrarea în vigoare a Hotărârii 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și  întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, UAT Cetățeni are obligația de a completa în ”Registrul de evidență a sistemelor individuale adecvate pentru colectarea și epurarea apelor uzate (SIA colectare și epurare) al comunei Cetățeni datele privind beneficiarii de fose septice/ toalete cu bazine de pe raza comunei Cetățeni.

Sistemele individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate pot fi autorizate numai acolo unde instalarea unei rețele publice de canalizare nu se justifică din punct de vedere al impactului asupra mediului, din motive economice sau până la punerea în funcțiune a unui sistem de canalizare nou înființat (racordarea în maxim un an).
Persoanele fizice și juridice, proprietare a spațiilor conectate la sisteme individuale adecvate de epurare, au obligația de înscriere în registru a sistemelor de epurare în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau epurare a apelor uzate.
Obligația înregistrării revine și proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a prezentului act normativ în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului, precum și încheierea unui contract cu o firmă de vidanjare, cu menționarea intervalelor de vidanjare și preluare a nămolului din sistemele de epurare.
Formularul de înscriere poate fi găsit pe site-ul Primăriei Cetățeni sau la sediul Primăriei din comuna Cetățeni, biroul Registratură.
Nerespectarea de către persoanele fizice și juridice a dispozițiilor menționate, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 la 10.000 de lei.