micestiMarți, 11 octombrie, în cadrul unei întâlniri cu cetățenii, desfășurată la Centrul de Informare Turistică, reprezentanți ai Primăriei, ai Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Argeș și ai firmei de geodezie au dat oficial startul campaniei de înregistrare gratuită a imobilelor de pe raza comunei Micești în sistemul de cadastru și carte funciară.

La începutul lunii noiembrie, după consumarea etapei de informare, care, pe lângă întâlnirea cu cetățenii, firma de cadastru, împreună cu reprezentanții Primăriei și cu fiecare proprietar în parte vor trece efectiv la măsurători.
După efectuarea măsurătorilor, colectarea actelor  se va efectua la Centrul de Informare Turistică Micești. Pentru asta, trebuie să pregătiți următoarele documente: actele doveditoare ale dreptului de proprietate (titlu de proprietate, certificat de moștenitor sau contract de vânzare-cumpărare) în copie legalizată (legalizarea documentelor nu este obligatorie dacă în localitate nu există un notariat public) și actele de identitate și de stare civilă, în copie.

„Nu vine a doua colectivizare!”
„Mai în glumă, mai în serios, oamenii trebuie să înțeleagă că nu vine a doua colectivizare! Din contră, prin înregistrarea tuturor imobilelor din Micești în sistemul de cadastru și carte funciară putem afirma că se generează certificatul de identitate al comunei! Cetățenii trebuie să fie deschiși, să pună la dispoziția firmei care execută lucrările toate actele prin care li se atestă dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile pe care le dețin și să participe efectiv la măsurători. Participarea la această activitate este în interesul fiecărui cetățean și, totodată, al întregii comunități. La finalul acestei campanii, proprietarilor li se vor elibera cărți funciare pentru suprafețele pe care le dețin, documente supreme în atestarea dreptului de proprietate asupra unui bun imobil.” - Dumitru Voicu, primar Micești.
Firma de geodezie (cadastru) care se ocupă se această lucrare este Total Business Land SRL.