boteniLocalitatea Boteni se numără printre cele 16 comune din județul Argeș incluse în procedura de licitație deschisă inițiată de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) pentru achiziționarea serviciilor de înregistrare sistematică a proprietăților în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Lucrările de cadastru general sunt gratuite pentru cetățeni și se desfășoară în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară (PNCCF). Finanțarea este asigurată din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 (POR).

”Administrația comunei va fi alături de cetățeni în tot acest demers. Oamenii vor primi informații legate de stadiul proiectului, vom merge în teren la măsurători și, evident, le vom pune la dispoziție documentele necesare derulării acestei activități care va dura un an, doi, în funcție de ce probleme vor surveni pe parcurs. După măsurători, se va trece la întocmirea hărților cadastrale. Cred că toți cetățenii sunt foarte mulțumiți că nu mai trebuie să plătească și vor avea documentele la zi pentru proprietăți, case, terenuri.”, spune primarul Vasile Leau.
În așteptarea semnării contractului de finanțare prin Programul „Anghel Saligny”, prin care se vor moderniza 11 km de drumuri din localitate, conducerea Primăriei a reînceput modernizarea centrului civic.
”Amenajăm trotuare pe cealaltă parte a drumului principal, de la Biserică, până la Primărie. În același timp, așteptăm începerea lucrărilor la sala de sport, care va fi construită lângă școală, proiect finanțat prin Compania Națională de Investiții. Tot prin CNI, în faza de licitație se află modernizarea Căminului Cultural.”, a mai declarat edilul șef din Boteni.