gherzan 2Cătălin Gherzan, președintele PUSL Argeș, trage un semnal de alarmă asupra măsurilor urgente ce trebuie luate în scopul sprijinirii fermierilor din România, în condițiile în care aceștia sunt nevoiți să țină cont de condițiile impuse în Politica Agricolă Comună 2023 - 2027.
„Partidul Umanist Social Liberal consideră că este nevoie de măsuri urgente de sprijin pentru agricultorii români, pentru a le da acestora o șansă reală de a fi competitivi pe piața europeană.

Semnarea de către România a Politicii Agricole Comune 2023 - 2027 aduce cu sine o serie de obligații pentru fermierii români, care trebuie să pună în practică toate condițiile impuse de acest acord.
Aceste reguli generale nu țin cont de particularitățile din România, așa cum, de exemplu, sunt subvențiile alocate fermierilor, care în România sunt și cu 60% mai mici decât în alte țări membre ale UE.
În condițiile în care acordul PAC prevede, printre altele, reducerea suprafețelor cultivate, creșterea ponderii culturilor bio sau reducerea procentuală a îngrășămintelor și pesticidelor folosite, fermierii români au nevoie de sprijin din partea statului, pentru a reduce decalajele față de cei din alte țări UE și pentru a rămâne competitivi.
Un exemplu elocvent este cel al cantităților îngrășămintelor și pesticidelor administrate culturilor agricole din România, care sunt foarte reduse comparativ cu alte state UE. Considerăm că reducerea procentuală a acestora este inechitabilă și o modalitate corectă ar fi raportarea la cantitățile de substanță activă pe hectar, care să fie egală în toate țările UE.”, spune Cătălin Gherzan.