bucura bransariClienții casnici, dar și persoanele fizice autorizate (PFA), întreprinderile individuale (II), întreprinderile familiale (IF) și autoritățile publice ce acoperă, în primă fază, costurile cu branșarea la rețeaua de energie electrică își vor putea recupera banii de la operatorul de distribuție în cel mult cinci ani. Astfel, Legea 248/2022, ce se aplică din această săptămână, stabilește un termen concret pentru obligația operatorului de distribuție a curentului electric de a rambursa clienților finali costurile cu lucrărilor de proiectare și execuție a branșamentului, până la o valoare medie a unui branșament, în cazul în care ei sunt cei ce au suportat aceste costuri.

Valorile medii (fără TVA) utilizate de operatorul de distribuție pentru rambursarea solicitanților clienți casnici a contravalorii lucrărilor de proiectare și execuție a unui branșament sunt stabilite de Ordinul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) nr. 23/2022 și sunt, mai exact:
# branșament monofazat aerian - 1.340 de lei
# branșament monofazat subteran din LEA sau branșament monofazat mixt (aerian + subteran) - 2.060 de lei
# branșament monofazat subteran din firidă - 1.820 de lei
# branșament trifazat aerian - 1.460 de lei
# branșament trifazat subteran din LEA sau branșament trifazat mixt - 2.430 de lei
# branșament trifazat subteran din firidă - 2.060 de lei
Prețurile vizează branșamente fără priză de pământ.
Activele rezultate ca urmare a lucrărilor de racordare nu vor intra în patrimoniul operatorului de distribuție, ci vor fi cedate doar spre exploatare acestuia.
Recuperarea costurilor privind racordarea clienților casnici, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale și instituțiilor publice, inclusiv proiectarea, se realizează cu amortizare accelerată într-o perioadă de 5 ani, prin tarifele de distribuție, în conformitate cu reglementările ANRE, mai scrie în lege.
Referințe: Legea nr. 248/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 143/2021 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, precum și pentru modificarea unor acte normative, text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 737 din 22 iulie 2022.

Simona Bucura-Oprescu, deputat PSD de Argeș