negrasiDrumurile locale din satele Bârlogu și Negrași vor fi pietruite în perioada imediat următoare. Consiliul Local Negrași a aprobat un proiect de hotărâre în acest sens, în ședința din luna iunie. Drumurile vor fi reabilitate cu ajutorul unei firme specializate, cu care administrația publică locală va încheia un contract de lucrări.

Și pe DJ 508 Buta - Teiu se realizează lucrări de modernizare în această perioadă. Pe baza unui proiect derulat de Consiliul Județean Argeș, în satul Buta se amenajează șanțurile și podețele de pe drumul județean, urmând ca în luna iulie să fie turnat asfaltul. Pe teritoriul comunei Negrași, în satul Buta, vor fi asfaltați circa 4 km de drum.

Continuă lucrările de cadastru
Autoritățile comunei continuă lucrările de înregistrare gratuită a proprietăților în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Documentele pentru șapte sectoare cadastrale incluse în cea de-a VII-a etapă de finanțare prin ANCPI sunt aproape gata. 1.510 imobile din localitate au fost cadastrate în această etapă, iar în cea anterioară 640 de imobile. Lucrările de cadastru sistematic nu se opresc însă aici. Conducerea Primăriei Negrași a accesat finanțare și în cadrul etapei a VIII-a derulată de ANCPI și va realiza planuri parcelare pentru alte 1.300 de imobile. ”La finalul celei de-a VIII-a etape de lucrări, aproape întreaga comună va fi cadastrată. Nu vor mai rămâne imobile care să nu fie înregistrate în evidențele oficiale. Deschiderea cărților funciare este gratuită pentru cetățeni, fondurile necesare fiind asigurate din veniturile proprii ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), prin OCPI Argeș”, precizează primarul Alexandru Constantin.