balasoiu legeO propunerea legislativă pentru modificarea Legii privind reglementarea vânzării terenurilor agricole a fost votată la Camera Deputaților, for decizional, iar documentul prevede posibilitatea ca primăriile să achiziționeze, într-o procedură simplificată, terenurile agricole din extravilan pentru realizarea unor lucrări sau investiții de utilitate publică, informează Aurel Bălășoiu, deputat PSD de Argeș, membru al Comisiei pentru Agricultură din Camera Deputaților:

„În actul normativ adoptat se specifică faptul că prevederile nu se aplică pentru terenurile agricole situate în intravilan și terenurile agricole situate în extravilan pe care sunt amplasate culturi de pomi și viță-de-vie, aflate în proprietatea persoanelor fizice, care pot înstrăina o suprafață de cel mult 3 ha într-o perioadă de 3 ani.
Potrivit textului adoptat, în cazul în care titularii dreptului de preempțiune nu își manifestă intenția de a cumpăra terenul agricol situat în extravilan, prin excepție de la termenele și condițiile stabilite, unitățile administrativ-teritoriale pot achiziționa aceste terenuri pentru obiective de investiții de interes public local.

Ce condiții trebuie să îndeplinească Primăriile:
# să desfășoare activități agricole pe teritoriul național pe o perioadă de cel puțin 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan;
# să prezinte înscrisuri din care să reiasă că, din venitul total al ultimilor 5 ani fiscali, minimum 75% reprezintă venit din activități agricole, așa cum prevede Codul fiscal, clasificate conform codului CAEN prin ordin al ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
# asociatul/acționarul care deține controlul societății să aibă domiciliul situat pe teritoriul național pe o perioadă de cel puțin 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan;
# în cazul în care în structura persoanelor juridice, asociații/acționarii care dețin controlul societății sunt alte persoane juridice, asociații/acționarii care dețin controlul societății să facă dovada domiciliului situat pe teritoriul național pe o perioadă de cel puțin 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan.”