bucura 1Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Strategiei Naționale a Locuirii a fost lansat în dezbatere publică, anunță Simona Bucura Oprescu, deputat PSD de Argeș.
„A fost elaborat proiectul Strategiei Naționale a Locuirii pentru perioada 2022-2050 care reprezintă o reformă asumată în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și care este structurată pe următorii piloni:

- Locuire incluzivă;
- Locuire accesibilă și servicii publice de calitate;
- Tranziția verde - Locuire sigură și durabilă;
- Întărirea capacității administrative.
Țintele avute în vedere sunt:
# construirea de locuințe sociale pentru persoanele ce provin din grupuri vulnerabile, categorii expuse riscului de excluziune socială și marginalizare;
# construirea de locuințe pentru tineri sub 35 de ani;
sprijinirea accesului persoanelor care provin din comunități marginalizate sau grupuri vulnerabile la servicii publice de sănătate și # educație prin construirea de locuințe pentru specialiști în aceste domenii;
# îmbunătățirea calității vieții populației prin lucrări de renovare energetică;
# reglementarea situației așezărilor informale;
# creșterea stocului de locuințe publice destinate închirierii;
# renovarea integrată moderată și aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale (eficiență energetică și consolidare seismică).”
Mai multe detalii pot fi obținute accesând link-ul: https://mdlpa.ro/pages/proiecthgaprobatesnl21042022