# „Modernizarea străzii Speranței pentru îmbunătățirea condițiilor sociale în comuna Cetățeni, județul Argeș, cod PND028”
frdsComuna Cetățeni, în calitate de Promotor de Proiect, anunță încheierea activității de implementare a Proiectului „Modernizarea Străzii Speranței pentru îmbunătățirea condițiilor sociale în comuna Cetățeni, județul Argeș” în data de 15.11.2021.
Proiectul a beneficiat de o finanțare în valoare de 160.114,50 lei prin Programul „Dezvoltare locală și reducerea sărăciei”, Granturile SEE 2014 - 2021 si administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

Echipa de implementare a proiectului a realizat indicatorii propuși prin cererea de finanțare:
1. Elaborarea temei de proiectare;
2. Elaborarea documentației de atribuire a contractului de prestare a serviciilor de proiectare;
3. Selecția prestatorului de servicii pentru elaborarea documentațiilor tehnice;
4. Elaborarea documentațiilor tehnice aferente modernizării străzii Speranței din comuna Cetățeni, județul Argeș:
- Studiu topografic
- Studiu geotehnic
- Documentații certificate urbanism
- PAC ( documentații pentru obținerea avizelor)
- Studiu de fezabilitate
- Verificarea documentațiilor
- Analiza cost beneficii
- Asistență tehnică
Prin derularea Programului au fost inițiate noi măsuri care se adresează nevoilor grupurilor vulnerabile, au fost create noi rețele de colaborare menite să combată practicile discriminatorii, excluziunea socială și economică a grupurilor dezavantajate, elaborarea de metodologii, instrumente, proceduri, proiecte, planuri de
acțiune, planuri de dezvoltare locală, în scopul promovării egalității de șanse pentru grupurile dezavantajate.
Conferința pentru închiderea Proiectului nu s-a putut ține cu prezența fizică din cauza restricțiilor COVID 19, accesul în instituții fiind permis doar persoanelor vaccinate.
Proiectul s-a derulat în perioada martie 2021 - noiembrie 2021.
Obiectivul ,,Modernizarea Străzii Speranței pentru îmbunătățirea condițiilor sociale în comuna Cetățeni, județul Argeș” a fost depus pe programul Anghel Saligny, pentru partea de execuție, secțiunea
"Drumuri publice", cererea de finanțare fiind înregistrată la MLPDA sub nr.121577/08.10.2021.

Proiect finanțat cu sprijinul financiar al Programului Dezvoltare Locală program finanțat de Granturile SEE 2014-2021 și administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

Date de contact: Ion Mugurel MINCIUNĂ: tel: 0743.054.870, mail:
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.;
Pentru informații detaliate legate de programul de finanțare vizitați
www.eeagrants.ro și www.frds.ro