babanaObiectivul de investiții „Refacere alunecare de teren pe drumul județean 731B” a fost inclus în programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, Subprogramul ,,Lucrării în primă urgență”. Astfel, administrația din Băbana, în calitate de administrator al acestui drum județean, a aprobat realizarea Studiului de Fezabilitate pentru această investiție, care are o valoare totală de 1.774.154,34 lei cu TVA. „Artera rutieră este de maximă importanță pentru locuitorii zonei, pentru că face legătura între trei comune: Poiana Lacului, Băbana și Cocu. Lucrările la porțiunea de drum afectată de alunecarea de teren vor consta în  taluzare (terasare) - de la marginea drumului până la gabioanele proiectate și plantarea de arbuști pe această zonă și refacerea structurii rutiere, prin execuția unei casete.

Podețul existent se va monta la cotă și se va realiza camera de cădere în amonte și amenajare aval până la gabioane, pentru o bună colectare a apelor pluviale de pe partea opusă a alunecării și evitarea băltirii apelor pluviale în șanțurile de pământ și infiltrarea acesteia în corpul drumului județean. Șanțurile de pe partea opusă a alunecării se vor perea și se vor executa podețe de acces în proprietăți adecvate. De asemenea se vor consolida acostamentele cu beton pentru o etanșare bună a platformei drumului județean.”, explică primarul Bebe Ivan.