cosesti 1Sâmbătă, 26 iunie, într-un decor natural de vis, oferit de complexul „Meșterul Olar” de pe Valea Păcurarului, la Coșești a avut loc lansarea volumului „În chiria timpului”, de Aurel Hernest, fiu al satului. Evenimentul a fost completat de expoziția de caricaturi semnată Mihai Boboc, și el fiu al Coșeștiului, multe din lucrări fiind inspirate de situații descrise în carte. Celor doi le-au fost alături primarul comunei, Nicolae Pană, prieteni, dar și importanți oameni de cultură.

După cum spunea unul din vorbitori, eminescologul George Ene, volumul prezintă călătoria unui copil de 12 ani în căruța olarului, pe vremurile în care vestiții meșteșugari din părțile Coșeștiului își vindeau produsele în zonele de câmpie, „pă Vlașca”. O călătorie inițiatică în fapt, dar care, citându-l pe cercetătorul în folclor Sorin Mazilescu, prezent și el la eveniment, „ne reamintește de tradițiile, de obiceiurile și îndeletnicirile de demult ale localnicilor, ne determină să ne întoarcem la rădăcini.”
„Cartea - subliniat primarul Nicolae Pană, vine cumva să întregească Monografia comunei, monografie ce în viitorul apropiat va fi revăzută și adăugită. Cartea semnată de Aurel Hernest ne arată de unde venim, iar expoziția de caricaturi a lui Mihai Boboc, încotro ne îndreptăm!”.
Înainte de sesiunea de autografe, autorul cărții, Aurel Hernest, a ținut să mulțumească autorităților locale pentru sprijinul acordat în apariția volumului: „Dedic această scriere consătenilor mei, olarii din Coșești, Argeș, drept umilă recunoaștere a trudei, neodihnei și meșteșugului lor, care, din păcate, nu mai are faima și căutarea de odinioară. Mulțumesc autorităților locale – Primăriei Coșești, domnului primar și membrilor Consiliului Local, care s-au dovedit buni fii ai comunei și au sprijinit editarea și tipărirea acestui volum. Împreună am făcut un semn în neuitare, încredințat...chiriei timpului!”
Nu în ultimul rând, evenimentul editorial de pe Valea Păcurarului a avut darul de a naște o idee pe care primarul Nicolae Pană s-a angajat să o pună în practică: înființarea, la Coșești, a unui Muzeu al Satului.