cetateniComuna Cetățeni, în parteneriat cu Școala Gimnazială nr. 1 din localitate și cu Asociația Centrul pentru Politici Comunitare Regionale (C.P.C.R) derulează în perioada 14.07.2020-13.01.2023 proiectul cu titlul „Incluziune socială pentru Cetățeni”. Proiectul este implementat prin intermediul finanțării nerambursabile acordate de Uniunea Europeană, în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa Prioritară 5: „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității”, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9.ii: Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității, Obiectivul specific 5.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC – Regiuni mai puțin dezvoltate.

Obiectivul general al proiectului vizează reducerea numărului de persoane aparținând comunității marginalizate din Comuna Cetățeni, aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de intervenții integrate de ocupare, educație, formare profesională, asistență socială și îmbunătățirea condițiilor de trai, în contextul mecanismului DLRC.
Persoanele selectate în grupul țintă participă la activități după cum urmează:
# programe de tip after-school - 39 copii;
# programe de ucenicie - 12 persoane;
# programe de formare profesională continuă - calificare - 188 persoane;
# antreprenoriat - 12 persoane.
Valoarea totală a proiectului este de 4.640.508,40 lei. 
Proiect cofinanțat din Fondul SOCIAL EUROPEAN prin Programul Capital Uman 2014 – 2020
Date de contact: Achim Elisa: tel: 0733832198, mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.;
Web: http://www.primariecetateni.ro/