micesti primarÎn vederea asigurării necesarului de gaze naturale pentru întreaga comună, administrația din Micești a solicitat Transgaz S.A. și, ulterior, a obținut avizul de principiu din partea acestei societăți, pentru construirea pe raza comunei a unei stații de reglare-măsură (SRM). Realizarea SRM și extinderea rețelei de gaze în comuna Micești fac obiectul unui proiect aflat în faza studiului de fezabilitate, proiect ce va fi depus spre finanțare din fonduri europene.

„Primăria a demarat întocmirea documentației tehnice pentru realizarea rețelei de distribuție de gaze naturale pentru toate străzile din Micești, Purcăreni și Păuleasca. În acest sens vom depune o cerere de finanțare în cadrul Programului operațional Infrastructură Mare (POIM) „Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență în operare, precum și de integrare a activităților de transport, distribuție și consum final”. Proiectul prevede racordarea la conducta de înaltă presiune Schitu-Golești-Pitești-Corbu a unei stații de reglare-măsură (SRM), stație care va fi amplasată în extravilanul comunei, prin intermediul unei conducte de racord în lungime de aproximativ 1,27 km. Prin realizarea acestui SRM se poate asigura furnizarea de gaze naturale în parametri optimi pentru cele trei sate, Micești, Purcăreni și Păuleasca”, explică Dumitru Voicu, primarul din Micești.