operator salubritateÎn urma procedurii de negociere fără publicarea unui anunț de participare (Legea 98/2016) pentru “delegarea gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale în Zona Pitești Nord – Pitești Sud Argeș (Exclusiv Municipiul Pitești)” , ADI SERVSAL ARGEȘ a declarat câștigător operatorul S.C. SALUBRIS S.A.
Din 1 noiembrie 2020, zona  PITEȘTI – SUD și PITEȘTI-NORD (EXCLUSIV municipiul Pitești) formată din cele  24 de localități, respectiv: Oraș Ștefănești, Albota, Bradu, Căteasca, Moșoaia, Oarja, Poiana Lacului, Rătești, Săpata, Vedea, Bascov, Babana, Budeasa, Ciomăgești, Cocu, Cotmeana, Cuca, Drăganu, Mălureni, Merișani, Micești, Morărești, Uda și Mărăcineni va fi operată de S.C. SALUBRIS S.A.

Noul operator va asigura continuitatea serviciului și va menține graficele de colectare actuale. Acolo unde vor fi operate modificări în perioada următoare, acestea vor fi făcute de comun acord cu reprezentanții autorității locale și cu înștiințarea prealabilă a utilizatorilor.
Utilizatorii vor primi gratuit saci pentru colectarea separată a fracției reciclabile, iar operatorul nu va ridica pubela pentru deșeurile reziduale dacă aceasta conține deșeuri reciclabile sau biodeșeuri.
Conform legii, autoritățile locale au obligația să implementeze un plan local privind gestionarea deșeurilor în aria lor administrativă și să stabilească taxe diferite și penalități pentru utilizatorii care nu separă deșeurile la sursă.
În luna noiembrie va fi declanșată o campanie de colectare a deșeurilor de ambalaje din sticlă (sticle și borcane) pentru zonele Câmpulung, Curtea de Argeș, Mioveni și Topoloveni. Cantitățile colectate vor contribui la atingerea obiectivelor/țintelor de reciclare, diminuându-se astfel penalitățile plătite de către fiecare UAT în parte către Fondul pentru Mediu. Fiecare operator va stabili, de comun acord cu primăriile din aria delegată ziua și modalitatea de colectare a acestor ambalaje (sticle și borcane).
“În anul 2019 și 2020 județul Argeș s-a aflat pe primul loc în România la cantitățile deviate de la depozitare prin reutilizare, reciclare și valorificare energetică. Comparativ cu anul 2019, în anul 2020 aceste cantități s-au triplat și pe această cale mulțumim tuturor celor care se implică și separă la sursa deșeurile pe care le generează.
Un rol important pentru atingerea acestor rezultate l-au avut campaniile de informare realizate cu ajutorul voluntarilor de mediu, implicarea activă a autorităților locale și, evident, mărirea capacităților de sortare și balotare prin atragerea unor parteneri externi.” spune Gabriel Moiceanu, director ADI SERVSAL.