valea iasului primarGrija pentru îmbunătățirea continuă a calității vieții în comuna Valea Iașului se reflectă pe deplin în investițiile realizate în ultimii patru ani de către administrația locală condusă de primarul Barbu Nicolae. Comuna are acum două grădinițe cu program prelungit, dispensar nou, dar și o centrală fotovoltaică de care puține localități din țară dispun.

# Grădinița cu program prelungit Mustățești. Grădinița este dotată cu centrală pe gaze, grupuri sanitare în interior, sală de servire a mesei, pătuțuri pentru odihna preșcolarilor, materiale specifice activităților desfășurate sub îndrumarea celor doi educatori doamnele Crai Simona și Copae Geanina, precum și îngrijitor doamna Deaconu Elena. În anul 2019 s-a realizat și un parc de joacă dotat cu cele necesare pentru școlari și preșcolari.
# Grădinița cu program prelungit Valea Iașului. Grădinița este dotată cu centrală pe combustibil solid, grupuri sanitare în interior, sală de servire a mesei, pătuțuri pentru odihna preșcolarilor, materiale specifice activităților desfășurate sub îndrumarea celor doi educatori doamna Teodorescu Camelia și domnul Sîrbu Claudiu, precum și îngrijitor doamna Mocanu Florentina. Și aici s-a realizat un loc de joacă.
# Dispensarul uman Valea Iașului, sat Ungureni. Aici funcționează două cabinete medicale individuale, deservite de medic Gheorghița Mustață și asistent Petronela Dincă și de medic Luminița Heroiu și asistent Roxana Florina Dragomir. În cadrul dispensarului uman este și o farmacie.
# Construire grup sanitar la Căminul Cultural Valea Iașului.
# Ajutoare de urgență pentru medicamente, intervenții medicale, calamități, ajutor în caz de deces.

# Premii familiilor care împlinesc 50 de ani de la căsătorie, persoanelor care împlinesc în cursul anului curent vârsta de 80 de ani, elevilor de liceu care au obținut la bacalaureat media peste 9,00, pentru cei care își întemeiază o familie sau la nașterea unui copil (1.000 lei); premii elevilor și profesorilor pentru rezultate deosebite la diferite concursuri școlare și sportive.
# Lucrări de canalizare pe o lungime de 1 km, pe DC 258 sat Cerbureni, str. Mihai Viteazul. Au fost efectuate racordurile spre toate gospodăriile dar și spre viitoarele locuințe ce se vor construi. De asemenea au fost racordate la rețeaua de apă potabilă peste 35 de gospodării sau terenuri pe care se va construi în viitorul apropiat.
7. Lucrări de asfaltare pe o lungime de 1,5 km, pe DC 258, sat Cerbureni, str. Mihai Viteazul, inclusiv rigole periate și podețe din beton.                                                                                                                                    
8. Extinderea și modernizarea Stației de epurare din satul Ungureni,  în vederea branșării gospodăriilor din satele Bărbălătești și Borovinești.
9. Înființarea Serviciului „Administrarea Patrimoniului Comunei Valea Iașului” -  pentru mai buna gestionare a rețelelor de apă și canalizare, administrarea domeniului public și privat.
10. Centrala electrică fotovoltaică - realizare și punere în funcțiune. Pe 10 mai 2018 ANRE a emis Licența nr.2084, care atestă calitatea de producător de energie electrică, licență valabilă 25 ani.

Propuneri pentru următorii ani
# Canalizare menajeră – s-a finalizat documentația pentru efectuarea licitației lucrărilor de canalizare pe cele două proiecte care însumate înseamnă 16 km de rețea:
- Canalizare satele Bărbălătești (nu există rețea de canalizare ), Borovinești (nu există rețea de canalizare ), Ungureni (există rețea pentru 75% din gospodării );
- Canalizare satele Cerbureni (există rețea pentru 35% din gospodării), Mustățești (există rețea pentru 85% din gospodării ), Valea Uleiului (există rețea pentru 85% din gospodării );                                                                                                                        
# Complex  sportiv în satul Ungureni – solicitare de finanțare depusă la Compania Națională de Investiții.
# Poduri peste pârâul Valea Iașului și pârâul Valea Bădilii – solicitare de finanțare depusă la CNI pentru construirea a cinci poduri în satele Ungureni (punctele ”Stația de epurare”, ”Borovină”, ”Ducu”, ”Bălărie” ) și Borovinești (punctul ”Gorgan”).                                                                                                                                              
# Modernizare drumuri comunale și locale - asfaltarea a 17,3 km de drumuri,  adică 48 de străzi din cele 70 existente în comună. Proiect depus pentru finanțare la Ministerul Lucrărilor Publice.
# Reparații pe  DC 259 Ungureni.
# Rețea de gaze în satele Valea Iașului, Bărbălătești, Borovinești și partea de sus a satului Cerbureni prin accesarea de fonduri europene în asociere cu comuna Valea Danului. Pentru extinderile necesare în satele Mustățești și Valea Uleiului analizăm toate posibilitățile, inclusiv cofinanțare din bugetul local.
FOARTE IMPORTANT: Deoarece rețelele de gaze din satele Valea Iașului, Bărbălătești, Borovinești și partea de sus a satului Cerbureni vor ajunge la limita de proprietate fără nici o cheltuială din partea viitorilor abonați, vom aproba la finalul lunii august o Hotărâre de Consiliu Local de restituire eșalonat pe o perioadă de 4,5 ani cei 750 dolari (diminuați cu sumele restituite de Asociația de gaze) în urma cererilor făcute de cetățenii care au dat aceste sume și a situației pe care o vom solicita de la cei care au încasat și restituit aceste sume de bani.
# Reactualizarea PUG- ului prin introducerea în intravilan a unor zone aflate în acest moment în extravilan - suntem în faza finală.                                                     
# Cadastrarea unor terenuri din extravilan pe baza unor fonduri europene.
# Execuție stație de pompare în satul Mustățești, care va alimenta cu presiune corespunzătoare străzile: Vlad Țepeș, Mihai Eminescu, Câmpului, Salcâmilor, Teilor, Goidan și jumătate din str. Cearșor (de la Ducu Toader în jos).
Bazinele vor furniza apă satului Cerbureni (Cearșor până la Ducu Toader, Mihai Viteazu până la Păun Petre, Bălășesti până la Cireașe Ion) și satului Borovinești.
# Prețul apei și al canalului va fi redus din 1 ianuarie 2021, dacă 90% din cei circa 1.100 de abonați din comuna Valea Iașului realizează căminul de apometru (cu dimensiunea de 1m x1m x1m, cu capac corespunzător), așa cum este legal (nu la zeci de metri, nu în beci, nu în bucătărie cum sunt acum unele).
# Salubritate  - am reușit să acoperim peste 85% din comună cu acest serviciu și vom continua până la 100%.
# Iluminatul public. Suntem înscriși pentru accesarea de fonduri europene prin Ministerul Mediului, proiect care va duce la înlocuirea a 300 de lămpi care consumă 36w, cu 400 de lămpi cu led, cu un consum de 16w.
# Ajutoare de urgență - în perioada 2020-2024 vom  continua să acordăm ajutoare de urgență. În același timp se va menține și sistemul premierilor.
# Piață agroalimentară în satul Mustățești, pe terenul fostei Cooperații.
# Aqua Parc pe teritoriul comunei, printr-un parteneriat public privat sau folosind fonduri europene, valoarea estimată fiind de 15.000.000 euro.
# Trotuare și rigole betonate pe cele două drumuri naționale, în zonele locuite, cu realizarea de accese la proprietăți, cum s-au făcut pe drumurile modernizate până în prezent.
# Parc industrial în izlazul Nuculeț, pe o suprafață de cca. 5 ha.
# Achiziția de terenuri de la cetățeni în vederea comasării și concesionării către investitori, inclusiv din comuna Valea Iașului, care doresc să dezvolte activități de agroturism și ferme agricole.
# Târg săptămânal, dotat cu toate utilitățile, care să deservească toată zona Văii Argeșului.