raca candidat primariePentru mandatul 2020 -2024, la conducerea administrativă a comunei Râca este propusă o echipă într-o formulă nouă. Actualul viceprimar, Popescu Nicușor Sorin candidează pentru funcția de primar, având sprijinul primarului Burcea Georgel, care va opta pentru funcția de viceprimar. Doi oameni serioși, cu experiență în administrația publică locală și care de-a lungul timpului nu au înșelat așteptările locuitorilor comunei.
”Mi-am dat toată silința pentru a reprezenta cum am știut și cum am putut mai bine interesele și dorințele cetățenilor comunei Râca, pentru a duce la îndeplinire planuri și proiecte care să asigure tuturor o viață mai bună. Sunt împăcat și mulțumit cu ceea ce am reușit să fac. Suntem o localitate mică, cu venituri reduse, tocmai de aceea am căutat permanent surse externe de finanțare pentru investiții. Schimbările în bine se văd și cu siguranță vor continua” - Burcea Georgel, Primar Râca.
”Ne vom canaliza eforturile pentru a continua procesul de dezvoltare și modernizare a comunei Râca. Avem o echipă bine pregătită din punct de vedere profesional, o echipă de oameni entuziaști, de oameni animați de gândul de a face bine. Avem un singur scop pe care îl vom duce la îndeplinire, și anume creșterea calității vieții locuitorilor comunei Râca” - Popescu Nicușor Sorin, Viceprimar Râca.

Lista investițiilor realizate în perioada 2016 – 2020
# Înființarea sistemului centralizat de canalizare;
# Modernizarea prin asfaltare a 6,5 km de drumuri locale în satele Râca, Bucov și Adunați.
# Actualizarea PUG - ului comunei;
# Reconversia sediului fostei brutării în centru multifuncțional, locație în cadrul căreia își desfășoară activitatea mai multe servicii locale;
# Stație de clorinare pentru rețeaua de alimentare cu apă;
# Reabilitarea dispensarului uman;
# Înlocuirea automatizării la grupul de pompare a apei;
# Modernizarea stației de înmagazinare, pompare și stație de clorinare pentru sistemul de alimentare cu apă al comunei;
# Achiziție centrală termică din oțel pentru încălzire pe lemne cu gazeificare;
# Amenajare teren de sport cu gazon sintetic;
# Modernizarea sistemului de iluminat public;
# Montarea unei centrale termice la Școala Gimnazială ”Ilie Stănculescu” Râca;
# Rețea de alimentare cu energie electrică la stația de alimentare cu apă;
# Întocmirea proiectului pentru înființarea rețelei de distribuție a gazelor naturale în localitate;
# Demararea lucrărilor de reabilitare a Căminului Cultural Râca.

Obiective de viitor
# Asigurarea unui climat favorabil între Primări –Consiliul Local și cetățenii din localitate;
# Darea în folosință a terenului sintetic de sport;
# Punerea în funcțiune a ”Sistemului centralizat de canalizare”;
# Finalizarea ”Cadastrului general sistematic” pentru terenul extravilan din comuna Râca;
# Finalizarea lucrărilor de modernizare a ”Sistemului de iluminat public” din comuna Râca;
# Asfaltarea a 4,2 km de drumuri comunale;
# Înființarea ”Sistemului de distribuție de gaze naturale” în comuna Râca;
# Reabilitarea și modernizarea Căminului Cultural;
# Renovarea clădirilor fostelor localuri în care au funcționat școlile din satele Râca și Adunați;
# Acordarea de asistență socială persoanelor vârstnice și celor cu probleme de sănătate;
# Organizarea de activități sportive pentru tinerii din localitate;
# Întreținerea cimitirelor și susținerea activităților de la cele două biserici din localitate.