rociu primarÎn ultimii 4 ani, administrația din Rociu, condusă de primarul Bălășoiu Aurel, a desfășurat o campanie susținută de reabilitare a infrastructurii rutiere. Eforturile s-au concretizat în aproape 13 km de drumuri locale asfaltate. În plus, locuitorii comunei beneficiază de modernizarea celor două tronsoane de pe DJ 703B, Costești-Șerbănești și Șerbănești-Siliștea, comuna Căteasca - 5 km și de modernizarea DJ 503 Oarja-Giurgiu, drum expres în lucru, în lungime de 86 km, din care comuna Rociu beneficiază de 12 km (Drumul Giurgiului, legătura de la Dunăre cu capitala Munteniei - Curtea de Argeș).

Investiții realizate în ultimii 4 ani
Proiecte finalizate
- Modernizare drumuri locale în comuna Rociu - 5,806 km;
- Modernizarea Strada Răduleștilor - 680 m;
- Reabilitarea DC 104 - Rociu - Gliganu de Jos - 2,2 km;
- Modernizare drum local Șerbănești ISU;
- Modernizare Strada Coșărăilor -1,1 km;
- Construire grădiniță cu 3 grupe - sat Șerbănești;
- Pod pe DC 104, peste pârâul Mozacu, L=12m;
- Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară DC 104 - 2,753 m;
- Iluminat stradal în cele 4 sate ale comunei;
- Decolmatarea lacului Ciuciți din Șerbănești;
- Înregistrarea sistematică gratuită în proporție de aproximativ 30% din suprafața terenului extravilan din comuna Rociu.

Proiecte pentru următorii 4 ani
Proiecte în curs de execuție sau care urmează a fi realizate
- Canalizarea și epurarea apelor uzate menajere în satele Șerbănești și Gliganu de Sus;
- Reabilitare Cămin Cultural Rociu;
- Continuarea înregistrării sistematice;
- Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comuna Rociu;
- Platformă de colectare și managementul gunoiului de grajd în comuna Rociu, în satele Șerbănești, Gliganu de Sus, Gliganu de Jos și Rociu;
- Sală de sport în satul Șerbănești, proiect aprobat prin ordinul MLPDA nr 3457/31.12.2019;
- Extindere canalizare și racorduri la rețeaua de canalizare menajeră în satele Șerbănești și Gliganu de Sus;
- Achiziție utilaje pentru îmbunătățirea serviciilor locale - autogreder;
- Aprobarea investiției privind întocmirea documentației tehnico-economice, faza studiu topografic, studiu fezabilitate, studiu geotehnic pentru obiectivul canalizarea și epurarea apelor uzate menajere în satele Rociu și Gliganu de Jos;
- Implementarea sistemului de supraveghere video pe raza comunei Rociu;
- Modernizarea drumuri locale în comuna Rociu: străzile Gecaranilor
(Gliganu de Jos), Tudoranilor (Gliganu de Sus), Bisericii (Rociu), Baicea (Gliganu de Sus), Odăeni+Iancului (Șerbănești), Rarieștilor (Gliganu de Jos);
- Dotare la Asociația „Viitorul Comunei Rociu” pentru desfășurarea de acțiuni culturale;
- Proiectarea unui nou sediu administrativ;
- Centru de îngrijire bătrâni în localul Școlii Generale Rociu ”Marin Angelescu”;
- Amenajarea lacului Mozacu - Rociu - proiect pe fonduri europene;
- Extindere și modernizare Târg săptămânal;
- Întreținerea și repararea drumurilor locale de exploatare;
- Menținerea în stare bună de funcționare a clădirilor din domeniul public al comunei Rociu (școli, grădinițe, cămine culturale etc);
- Accesarea permanentă de fonduri europene, guvernamentale, fonduri de la Consiliu Județean pentru susținerea proiectelor de investiții;
- Sprijinirea tinerilor pentru accesarea de fonduri europene sau guvernamentale pentru diverse proiecte.