teiu primar”În ultimii ani, pe cât a fost posibil, din fondurile de care am dispus, am încercat să modernizez comuna și astfel să pot oferi cetățenilor un trai mai bun. Am implementat proiecte importante, în special în zona de infrastructură, și cu siguranță vor urma și altele care vor contribui la dezvoltarea comunei Teiu. Cum nu se poate ca un primar să facă singur toată treaba, mulțumirile mele se îndreaptă către echipa din Primărie cu care lucrez. Oamenii să aibă încredere în mine în continuare, în echipa pe care o conduc, fiindcă lucrăm să facem investiții în comună, pentru binele lor. Dezvoltarea localității și prosperitatea cetățenilor au prioritate în toate planurile noastre pentru următorii ani” – Dumitru Florin, Primar Teiu.

Raport la final de mandat
# Modernizare DC 92 – 1,10 km, Troiță DJ 508 Teiu – Deal.
# Modernizare DC 100 – 4,26 km, Teiu – Mozacu.
# Modernizare DC 100 A – 1,26 km, Biserică – Duminicești.
# Construire Grădiniță cu Program Normal Teiu, sat Teiu și cabinet medical.
# Reabilitare Cămin Cultural.
# Amenajare Târg săptămânal.
# Amenajare parc comunal, cu locuri de joacă pentru copii.
# Achiziționarea unui auto camion - basculă Renault, proiect derulat cu fonduri europene.
# Pietruit și întreținut ulițe comunale în toate cele trei sate ale localității.
# Montat sisteme de supraveghere video în satele Leșile și Teiu, în centrul comunei și la târgul săptămânal.
# Reabilitarea interiorului sediului Primăriei Teiu.
# Realizarea studiului de fezabilitate și a măsurătorilor topo-geo pentru obiectivul  ”Canalizarea și epurarea apelor uzate, în comuna Teiu, județul Argeș”.
# Studiu de fezabilitate, ridicare topo și geo pentru reabilitarea drumului comunal DC 92 și a 10 km de ulițe comunale.

Obiective de viitor
# Modernizare DC 92 – Grădinița Teiu Deal – DJ503 – 1,5 km;
# Modernizarea ulițelor comunale, în satele Teiu, Teiu Deal și Leșile, în lungime de 9,5 km, cu podețe și drumuri laterale;
# Modernizare iluminat public;
# Demararea obiectivului ”Canalizare și epurare ape uzate menajere în comuna Teiu, județul Argeș” – studiile geo, topo și de fezabilitate sunt deja realizate;
# Realizarea unui teren de sport cu gazon sintetic în incinta Școlii ”Vladimir Streinu” Teiu;
# Montare sisteme de supraveghere video în toate satele componente comunei Teiu, atât pentru scăderea gradului de infracționalitate, cât și pentru siguranța cetățenilor;
# Reabilitarea Casei Memoriale ”Vladimir Streinu”, cu finanțare de la Ministerul Culturii;
# Realizare de parteneriat public și privat cu o firmă, pentru transformarea Dispensarului Comunal în Centru de Permanență pentru bătrâni;
# Demararea investiției ”Înființare rețea gaze naturale în comuna Teiu” – studiile topografic și de fezabilitate sunt deja realizate;
# Alcătuirea unui consorțiu împreună cu comunele Rociu, Rătești, Negrași;
# Selectarea colectivă a gunoiului menajer, cu stabilirea unei zile pe săptămână, pentru ridicarea acestuia;
# Amenajarea unui spațiu destinat victimelor violenței în familie.