mozaceni primar”Am făcut tot ceea ce a stat în puterea mea pentru cetățenii comunei Mozăceni. Sunt realizări care se văd, de fapt faptele vorbesc pentru mine. În 2016, când am venit în Primăria Mozăceni, obiectivul prioritar era alimentarea cu apă. Iată că acum întreaga localitate beneficiază de apă curentă, iar acestui obiectiv i s-au adăugat de-a lungul timpului multe alte proiecte realizate. Pe tot parcursul acestui mandat mi-am desfășurat activitatea de reprezentant al administrației publice locale ținând cont de nevoile comunității locale cu care m-am consultat în mod periodic, prin dezbateri publice, întâlniri cu locuitorii și dialog permanent cu sprijinul noilor tehnologii. Am ascultat nu doar propuneri și inițiative ci și critici, pe toate le-am integrat în proiectele noastre” – Liana Corina Dună, Primar Mozăceni.

# Finalizarea sistemului de alimentare cu apă. Lucrările au constat în executarea unui foraj, amenajarea unui rezervor de apă în satul Ziduri, trei stații de clorinare pentru fiecare foraj din satele Mișei, Mozăceni și Ziduri, pentru asigurarea calității apei și evident, extinderi ale rețelei în toată localitatea.
# Reabilitarea a 2 poduri ce asigură legătura între satele localității, pe DC 98, respectiv DC 99, din satele Mozăceni și Ziduri.
# Parcare în fața Primăriei.
# Camion pentru lucrările gospodărești pentru întreținerea domeniului public și privat și o lamă de zăpadă, achiziționate cu fonduri europene.
# Reabilitarea prin pietruire a două drumuri din extravilan, care fac legătura cu pădurea Negrișoara și Pădurea Mozacu, în satele Mozăceni și Babaroaga.
# Asfaltarea drumului comunal DC 101 în lungime de 1 km, cu fonduri din bugetul propriu și cu ajutorul financiar al Consiliului Județean.
# Reabilitarea podului Fuscel, pod care face legătura între Mozăceni și Negrași, Slobozia și Ștefan cel Mare, cu sprijinul Direcției de Drumuri Județene.
# Reabilitarea sălii de sport a Liceului Tehnologic ”Liviu Rebreanu” - schimbarea capacului, reparații interioare și zugrăveli.
# Remobilarea a 3 săli de clasă ale Liceului, prin obținerea unor sponsorizări de la DanBred Argeș, societatea care s-a implicat în viața comunităților din toată zona de sud a județului.
# Grupuri sanitare noi la Școala Mișei și la Liceul Tehnologic ”Liviu Rebreanu” și montarea unui parchet nou la Grădinița Mișei.
# Dotarea cu materiale didactice și jucării a celor două grădinițe de pe raza comunei.
# Dotarea cu echipament medical, inclusiv tuburi de oxigen mobile, a Centrului de Permanență Medicală.
# Organizarea  în comună a campaniei ”Sănătatea la sate”, proiect realizat sub patronatul Patriarhiei Române, la care 25 de medici de diverse specializări de la spitale importante din Capitală au acordat gratuit consultații cetățenilor din Mozăceni, toți beneficiind și de analize gratuite.
# Ridicarea praznicarelor de la Biserica Sfânta Cuvioasă Parascheva și Sfântul Gheorghe - sat Mișei, împrejmuirea cimitirului de la Biserica Sfânta Cuvioasă Parascheva și Sfântul Nicolae –sat Babaroaga, ridicarea praznicarului de la Troița Ziduri - și cu ajutorul enoriașilor de aici.
# Semnarea contractului cu firma câștigătoare a licitației pentru cadastrarea și intabularea gratuită a imobilelor din 6 sectoare ale localității.
# Demararea lucrărilor la sistemul de canalizare menajeră, proiect derulat cu fonduri MDRAP, ce constă în 7 km de conductă și 2 stații de epurare.

Obiective pentru mandatul 2020 -2024
# Finalizarea și extinderea obiectivului de investiții ,”Canalizarea și epurarea apelor uzate și menajere în comuna Mozăceni”;
# Montare lămpi de iluminat stradal de înaltă eficiență energetică în comuna Mozăceni, etapa a II-a;
# Finalizare lucrărilor de Cadastru sistematic;
# ”Modernizare drumuri comunale în comuna Mozăceni, județul Argeș – asfaltare”;
# Extindere și modernizare rețea de gaze naturale;
# Reabilitare pod metalic DC 101 A, satul Babaroaga.
# Construcție clădire nouă Dispensar Uman și Centrul de Permanență Mozăceni;
# Continuarea desfășurării unor  campanii umanitare - medicale în sprijinul cetățenilor comunei;
# Continuarea colaborării cu Cabinetul medical stomatologic mobil în folosul cetățenilor comunei.
# Finalizare bază sportivă multifuncțională Liceul Tehnologic  ”Liviu Rebreanu Mozăceni”;
# Stimularea elevilor, cetățeni ai comunei, prin burse de studiu și burse de merit;
# Promovarea obiceiurilor și tradițiilor locale (apariții mas media, ansamblu local de dans popular).
# Atragerea investitorilor privați în zonă în scopul creării locurilor de muncă pentru cetățenii comunei;
# Organizarea de târguri de locuri de muncă pentru cetățenii comunei;
# Desfășurarea de campanii umanitare - sociale în sprijinul cetățenilor comunei;
# Stimularea natalității prin oferirea unor stimulente financiare cuplurilor care vor avea copii.
# Agricultura are nevoie de o abordare strategică, mica exploatație agricolă să devină eficientă; acces la fonduri europene; tehnologizare, sprijinirea micilor și marilor fermieri pentru a rămâne conectați la piețele județene și naționale.
# Creșterea absorbției de fonduri europene și atragerea de noi finanțări pentru realizarea unor obiective de investiții necesare și oportune pentru localitate.