micestiDupă demararea lucrărilor de introducere a rețelei de alimentare cu gaze în satul Micești, administrația comunei ia în calcul realizarea rețelei de canalizare în acest sat, dar și în Purcăreni. În acest sens a depus la Guvern două solicitări de finanțare prin intermediul Fondului de Dezvoltare şi Investiţii.
Cel dintâi proiect se referă la prima înființare a rețelei publice de apă uzată, inclusiv stație de epurare în satele Micești și Purcăreni. Valoarea estimativă a investiției, programată a se derula pe parcursul a trei ani, este de 28.849.270 lei. proiectul prevede introducerea rețelei în tot satul Purcăreni și pe aproximativ 2 km în Micești.

Al doilea proiect prevede extinderea sistemului de canalizare, în tot satul Micești, investiției ale cărei costuri sunt estimate la suma de 18.168.600 lei. Conform proiectelor, în cazul ambelor investiții racordarea clădirilor la sistem este prevăzută a se realiza prin cădere liberă la căminul de racord, de unde periodic, cu ajutorul unor pompe submersibile, apa uzată va fi transportată prin presiune în conducta de branșament, apoi în rețeaua de canalizare și, în final, către stația de epurare.
De asemenea, o a treia cerere de finanțare depusă de administrația din Micești pe Fondul de Dezvoltare şi Investiţii vizează introducerea rețelei de alimentare cu gaze în satul Purcăreni.
“Sunt obiective de investiții destul de mari din punct de vedere financiar, însă extrem de utile comunității, astfel că, în calitate de primar, aveam realmente obligația de a identifica surse de finanțare pentru implementarea acestora.”, spune primarul Dumitru Voicu.