mioveniBugetul orașului Mioveni pe anul 2019 a fost adoptat în ședința Consiliului Local de miercuri,17 aprilie 2019, valoarea fiind de aproximativ 25 milioane euro. Ședința finală din această seară a fost precedată de alte cinci dezbateri publice, organizate în perioada 7-14 aprilie, în toate zonele și cartierele orașului, întâlniri în cadrul cărora a fost dezbătut proiectul privind bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul în curs, și au fost prezentate investițiile prevăzute pentru anul 2019.
Lista de investiții cuprinde peste 110 proiecte, dintre care 52 reprezintă lucrări în curs care trebuiesc finalizate, 40 sunt investiții și lucrări noi, iar restul reprezintă dotări cu echipamente, modernizarea unor servicii și alte cheltuieli.

În atenția cetățenilor orașului Mioveni!
Pentru diminuarea cantității de deșeuri generate atât de populație, cât și de agenții economici de pe raza orașului Mioveni și pentru a crește gradul de reciclare la ținta de 35% impusă de Comisia Europeană, cetățenii au  obligația de a asigura precolectarea separată, în recipiente distincte a deșeurilor pe care le generează.
În acest sens, Primăria orașului Mioveni prin S.C. Financiar Urban SA în calitate de operator de salubritate, colectează selectiv deșeurile de ambalaje de hârtie – carton, plastic provenite de la populație.
Programul de colectare a deșeurilor reciclabile (hârtie – carton, plastic) de la populație este următorul:
# Cartier Mioveni, Cartier Racovița și cartier Clucereasa - în ultima zi de miercuri din fiecare lună;
# Cartier Colibași și cartier Făget - în ultima zi de luni din fiecare lună.
Menționăm că deșeurile de hârtie – carton, plastic trebuie să fie selectate riguros (să nu fie amestecate). Sacul cu deșeurile reciclabile va fi scos la poartă, de unde este ridicat de către angajații societății SC Financiar Urban SA.
Cetățenii din cartier Mioveni, zona blocuri, au obligația de a depune separat deșeurile, respectiv deșeuri reciclabile (hârtie–carton, plastic, sticlă) în containere albastre și galbene, iar deșeurile reziduale în containere gri (tablă), containere existente la platformele de colectare.