barlaȘase proiecte de investiții de anvergură se vor derula în comuna Bârla în acest an. Stadiile acestor obiective sunt diverse, unele fiind aproape de finalizare, în timp ce pentru unele trebuie organizată licitația. Problema cea mai mare cu care se confruntă administrația locală este că, pe lângă sumele necesare pentru asigurarea co-finanțărilor, din cauza OG 114, care presupune creșterea salariilor muncitorilor din construcții, aceste sume s-au dublat, ajungând la aproximativ 50 de miliarde de lei vechi.

”Dacă inițial aveam nevoie de încă aproximativ 25 de miliarde pentru a acoperi co-finanțările, din cauza creșterilor salariale ne mai sunt necesare încă aproximativ 26 de miliarde. Întrebarea noastră este de unde vom obține acești bani?”, declară primarul Gheorghe Voicu.
Edilul șef a transmis Consiliului Județean proiectele de investiții care se derulează în localitate și sumele necesare.
# Contract nr.19 din data de 13.07.2018 privind proiectare și execuția ”Extindere rețea alimentare cu apă în satele Mozăceni Vale și Bârla și în ființare rețea apă în satele Urluieni, Afrimești, Zuvelcați, Brabeți, Șelăreasca, Ciocești, Mândra și Malu” încheiat între Comuna Bârla și Lider de asociere SC ACETI SRL. Valoarea contractului este de  9.592.677,56 lei, cu tot cu TVA. Termenul de execuție este de 28 de luni, începând cu emiterea ordinului de începere. Proiectul este derulat cu fonduri guvernamentale prin PNDL 2, co-finanțarea fiind de 611.000 plus 1.888.138 lei - creșteri salariale.
# Contract nr 41 din 28.11.2018 privind realizarea obiectivului de investiții ”Modernizare DC 137 Malu-Șelăreasca-Bârla, încheiat între Primăria comunei Bârla și Lider de Asociere SC TOP DECON SRL. Valoarea investiție este de  4.750.025,04 lei, fără TVA. Termenul de execuție este de 3 luni, de la emiterea ordinului de începere. Co-finanțarea necesară pentru acest obiectiv derulat cu fonduri guvernamentale prin PNDL este de 305.000 lei la care se adaugă 328.435 lei din creșterile salariale.
# Contract nr.31 din 26.09.2018 privind  ”Refacere podeț în satul Mândra, pe DC 137”, încheiat între Comuna Bârla și SC ACETI SRL. Valoarea investiției este de 301.192,07 lei, fără TVA. Termenul de execuție este de 6 luni, de la emiterea ordinului de începere. Proiectul este realizat din bugetul local. Suma necesară este de 315.000 lei plus 36.503 lei creșteri salariale.
# Contract nr. 2 din 16.01.2019 privind proiectarea și execuția obiectivului de investiții ”Modernizare, renovare și dotare Cămin Cultural în sat Mozăceni Vale”, încheiat între Primăria Bârla și SC TOP DECON SRL. Valoarea investiției este de 1.024.253,41 lei, fără TVA, durata execuției fiind de 12 luni, de la emiterea ordinului de începere. Co-finanțarea la acest proiect derulat cu fonduri europene prin Măsura 76 este de 358.848  lei, la care se adaugă 336.094 lei creșterile salariale.
”Mai avem un proiect în licitație, pe fonduri europene prin GAL- ”Înființare terenuri de sport”, la care ne este necesară pentru co-finanțare suma de 475.879 lei, de finalizat baza sportivă din localitate, unde avem nevoie de 283.000 lei, și de realizat un studiu de fezabilitate pentru extinderea cu 30 de km a rețelei de gaze, pentru care avem nevoie de 2.437.205 lei.”, a mai spus edilul șef din Bârla.