# Pentru ca această taxă să nu crească direct proporțional cu volumul de deșeuri, trebuie să colectăm selectiv!
deschidereÎncepând cu anul 2019, conform OUG 74/2018 , aprobată prin Legea 31/2019, se vor aplica tarife diferențiate pe fiecare flux de deșeu colectat (rezidual, biodegradabil, hârtie/carton, plastic/metal și sticlă. Toate autoritățile locale (Primăriile) vor plăti de acum înainte un tarif unic/tonă, iar diferențele de cost/persoană pot fi generate de la o localitate la alta, în funcție de cantitățile colectate și de modul de operare (individual sau la platformă).
Este posibilă echilibrarea costurilor dacă reducem cantitatea de deșeuri generată prin selectare la sursă, şi anume:

# Devierea deșeurilor biodegradabile (legume/fructe stricate, deșeuri verzi, pământoase) în compostoare individuale sau în propria gospodărie, în special în mediul rural.
# Separarea deșeurilor reciclabile în sacii puși la dispoziție de operator sau ADI.
# Interzicerea depozitării în recipienţii de colectare (pubele, containere) a gunoiului de grajd, animale moarte, cenuşă, resturi din amenajări şi construcţii etc.
Potrivit actualelor prevederi legale, noile tarife aplicabile pentru deșeurile ridicate de către operator din UAT-uri sunt:  
# Tarif/tonă - reziduale contractare directă - 334,45 + 30 ec + TVA = 433,7 lei.
# Tarif/tonă - reziduale taxă la primărie colectare /gospodărie - 299,16 + 30 ec + TVA = 391,7 lei.
# Tarif/tonă - reziduale taxă la primărie colectare la platformă - 273,95 + 30 ec + TVA  = 361,7 lei
# Tarif /tonă - biodegradabile taxă platită la primărie 257,63 + TVA  = 306,58 lei
Conform normei de generare pe persoană din Planului National de Gestionare a Deșeurilor (PNGD), la tarifele actuale, cu toate cheltuielile incluse (colectare, transport, tratare, sortare, amortismente, rambursări credite), trebuie să avem următoarele costuri pe persoană:
- Qgen. / rural este de 0,13 tone/an x 391 lei tonă = 50,88 lei/an = 4.24 lei pers /lună - taxă la primărie
- Qgen. / rural este de 0,13 tone/an x 433,7 lei tona = 56.38 lei/an = 4.7 lei pers /lună – tarif la operator
- Qgen /urban este  de 0,241 tone/an x 433,7 lei = 94,40/12 luni = 7,87 lei /lună/pers.
- Qgen /urban este de 0,241 tone/an x 433,7 lei = 104,52/12 luni = 8,71 lei /lună/pers. – tarif la operator.
Din considerente economice, în favoarea cetăţeanului, susținem taxa plătită la UAT şi nu tarif plătit la operator.

Exemplu:
O comunitate de 3000 locuitori din mediul rural plăteşte cu peste 16.000 lei/mai mult decât o comunitate care plătește serviciul prin taxe şi impozite.
În mediul urban, la o comunitate de 10.000 locuitori, în situaţia tarifului plătit la operator, costul este mai mare cu peste 100.000 lei/an .
De ce a fost nevoie de un Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Argeș?
37 de județe din țară și-au asumat astfel de proiecte considerând că, în comun, autoritățile locale își pot rezolva mai ușor și mai ieftin problema gestionării deșeurilor și respectarea obligațiilor de mediu care le revin prin legislația națională și Directivele Europene. De asemenea, fondurile europene pentru investiții nu se puteau accesa decât în formula de asociere, la nivelul unui județ.  

Ce a presupus proiectul în Argeș:
# Închiderea gropilor de gunoi și relocarea deșeurilor acumulate in diferite zone rurale si urbane (gropi comunale-peste 400 mii mc) pentru rezolvarea problemei poluării mediului;
# Crearea unei infrastructuri de colectare, transport, tratare și depozitare controlată a deșeurilor municipale (depozitul ecologic de la Albota/Pitești cu toate facilitățile sale), staţii de transfer cu instalaţii de compostare la Câmpulung, Costeşti şi Curtea de Argeş.
# Delegarea serviciilor de gestionare a depozitului și colectarea/transportul deșeurilor prin licitație publică pentru cele 6 loturi.

Obiectivele asumate de către UAT-uri prin Memorandumul de Finanțare pentru implementarea operațională a proiectului:
# Acoperirea 100% cu servicii de colectare și transport;
# Selectare la sursă și colectare separată pentru cel puțin 4 fracții;
# Dezvoltarea în comun a infrastructurii de colectare/tratare a deșeurilor;
# Creșterea calității vieții prin îmbunătățirea factorilor de mediu ca urmare a gestionarii corecte a deșeurilor municipale;
# Asigurarea echilibrului contractual, precum și acoperirea costurilor de cofinanțare (6.125. 000 euro+dobânzi aferente).
Obligaţiile de deviere de la depozitare, precum și penalitățile ce trebuiesc plătite de UAT-uri dacă țintele nu sunt atinse, sunt în creștere, iar CE a stabilit prin „pachetul de economie circulară”,  penalităţi suplimentare pentru statele membre, în special pentru reciclarea deşeurilor din plastic.
Deșeuri municipale colectate în 2018, la nivelul județului Argeș: 136 401,65 tone
Deșeuri reciclabile valorificate prin operatorii de salubritate - 2.797,9  tone
Deșeuri reciclabile valorificate prin agenți economici autorizați - 12.059,02 tone
Deșeuri selectate și valorificate energetic – 4.721,84 tone
Biodeșeuri compostate - 20.877,87 tone
Deșeuri din construcții - 6.512,47
Deșeuri electrice și electrocasnice - 9,994 tone
Total deșeuri deviate de la depozitare prin reciclare, valorificare energetică, compostare şi concasare - 40.456 ,63 tone

Obiective  ADI Servsal Argeş pentru anul 2019
# Implementarea sistemului ,,plătește pentru cât arunci” – L31/2019
Schimbarea sistemului de colectare de la platformă la individual (pubelă) pentru UAT-urile din etapa I.
# Atingerea obiectivului de deviere de la depozitare  45% pentru 2019  și 70% pentru deşeurile din construcţii.
Menţinerea echilibrului contractual şi rambursarea ratelor către BERD
# Finalizarea investiţiei de la Centrul de Management Integrat al Deşeurilor Piteşti – Albota (hala tratare mecanică).
# Pregătirea caietelor de sarcini pentru licitaţie serviciilor de colectare zona Piteşti (nord şi sud), Mioveni –Topoloveni şi Câmpulung.

În concluzie:
Creșterea obligațiilor și a costurilor de operare este o certitudine, urmare a modificărilor legislative şi a penalităţilor impuse de către A.F.M., dar pot fi la o valoare mai redusă dacă dezvoltăm o infrastructură de tratare mecanico-biologică a deşeurilor reziduale, unde costurile sunt generate de tratare şi amortizare echipamente, şi doar o cantitate de sub 20% rezidual ajunge la depozitare.
Prin urmare, depinde de fiecare dintre noi dacă rămânem în zona de suportabilitate a acestui cost sau vom umple visteria Administrației Fondului pentru Mediu cu penalități pentru cantități pe care le putem gestiona diferit, responsabil de la beneficiarul serviciului (cetățean, agent economic) până la instalațiile de tratare mecanică și biologică.

Gabriel Moiceanu,
Director executiv ADI Servsal Argeș