cetateni primar”Cred că am demonstrat cu prisosință că se pot atrage bani și se pot realiza proiecte importante, chiar într-un comună cu buget propriu redus. Important este să putem continua, să ducem la bun sfârșit obiectivele începute pentru comunitate” - Primar Cetățeni, Claudius Ciobanu.

Investiții realizate
# Extindere, reabilitare și modernizare sistem public de alimentare cu apă în comuna Cetățeni – finanțat prin PNDL II;
# Extinderea rețelei de iluminat public în zona Valea Cetățuia;
# Modernizarea sistemului de iluminat public – finanțare de la AFM;
# Extinderea rețelei de energie electrică în Valea Cetățuia, zona Vadu Lin;
# Modernizare dispensar uman;
# Sprijin și închiriere spații în vederea deschiderii a două farmacii în centrul comunei;
# Asfaltare a 1,5 km str. Dealului, 0,5 km str. Râului, 0,2 km str. Zorilor;
# Refacere punți pietonale (Cetate, Moară Lăicăi și Chipurie);
# Reabilitare clădire local Poștă;
# Refacerea infrastructurii de drumuri – străzile Soarelui și  Morărești – pe fonduri guvernamentale (calamități);
# Amenajare strada Livezilor (Podul Ciocănii);
# Construire grădiniță nouă cu două săli de clasă;
# Înființare spațiu public de recreere (pentru modernizarea centrului civic al comunei) –  AFIR – GAL;
# Dotare centru multifuncțional social (cabinet stomatologic) – AFIR – GAL;
# Incluziune pentru Cetățeni – POCU 5.2 (4.640.000 lei);
# Cadastrarea integrală a bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Cetățeni;
# Finalizarea și aprobarea Planului Urbanistic General al comunei;
# Ajutor financiar pentru reabilitarea Bisericii din Cetățeni Deal;
# Ajutor financiar pentru reparații și dotări Parohia Cetățeni;
# Ajutor financiar pentru asigurarea obiectelor de cult în vederea desfășurării în bune condiții a activităților religioase la Biserica Sf. Paraschiva;
# Închiriere terenuri, pășuni, spații în vederea obținerii de venituri la bugetul local;
# Obținere sponsorizări piatră calcar (refuz de ciur) – 2.160 t;
# Pentru revendicarea munților ”Marginea Domnească”  și ”Găvana”, două acțiuni:
- Revendicare imobiliară suprafața de 67,6670 ha pășune-izlaz ”Marginea Domnească” și suprafața de 8,5406 ha pășune-izlaz ”Găvana”;
- Obligația de a face. Obligația deschidere rol fiscal, înregistrare în evidențele fiscale și înregistrarea în rolul agricol cu teren în suprafață de 67,6670 ha pășune-izlaz Marginea Domnească  și 8,5406 ha pășune Izlaz Găvana;
# Pentru revendicarea terenului aferent clădirii, construită de comuna Cetățeni, din Târgul Lăicăi, obiect dosar: acțiune în constatare drept de proprietate.

Promitem, vom realiza- 2020 – 2024!
# Continuarea implementării proiectului ”Extindere, reabilitare și modernizare sistem public de alimentare cu apă în comuna Cetățeni”;
# Înființare rețea de gaze naturale – fonduri nerambursabile;
# Înființare rețea de canalizare - contract de lucrări atribuit și ordin de începere lucrări emis, contract de finanțare  semnat cu CNSP, în prezent suspendat;
# Modernizare sistem de iluminat stradal – proiect depus pe AFM;
# Modernizarea drumurilor comunale și locale – proiect depus la CNI – 11,7 km + 2 km (calamități);
# Extindere, modernizare și dotare Cămin Cultural – proiect depus pe CNI (se află pe lista sinteză);
# Construire sală de sport școlară la Cetățeni – finanțată de CNI (s-a finalizat licitația pentru proiectare și execuție și a fost emis ordinul de începere a lucrărilor);
# Reabilitare, modernizare și dotare teren de fotbal - solicitare depusă pe CNI;
# Modernizarea Străzii Speranței, pentru îmbunătățirea condițiilor sociale -  a fost depus pentru obținere finanțare din fonduri norvegiene;
# Realizarea de șanțuri, poduri și podețe;
# Apărări de mal în zonele inundabile ale Râului Dâmbovița;
# Construire punte pietonală metalică în zona Lăicăi;
# Parcuri de joacă pentru copii – în zona Cetățeni Deal și Lăicăi (zona Biserica Sf. Paraschiva);
# Refacerea infrastructurii pietonale de-a lungul DN 72 A;
# Accesarea fondurilor europene.
# Asigurarea serviciului de salubritate și colectare a deșeurilor municipale;
# Încurajarea colectării selective a deșeurilor menajere;
# Igienizarea și decolmatarea albiei Râului Dâmbovița.