bughea de sus primar”Pe parcursul celor două mandate am reușit să implementez proiecte de anvergură în domeniul infrastructurii și să atrag, alături de echipa mea, fonduri pentru modernizarea localității în toate domeniile. Avem proiecte importante pentru viitor, iar sumele atrase până în prezent constituie o garanție a promisiunilor.” - Primar Bughea de Sus, Nicolae Tarbă.

# Modernizarea drumurilor comunale - 8,5 km - investiție în valoare de 33 miliarde de lei vechi: DC 15A -1,9 km; DC 15 - 1,3 km; DC16 -2,4 km; DC 16A - 1,9 km;
# Realizarea a 800 metri de șanțuri pereate;
# Amenajarea unui pod - Bughea de Sus - investiție în valoare de 6 miliarde de lei vechi;
# Reabilitarea și modernizarea Școlii Bughița - 2,4 miliarde lei;
# Amenajarea culoar de acces Școala Bughița - 1 miliard de lei vechi;
# Reabilitarea grădiniță centru - 40 mii lei;
# Amenajarea de locuri de joacă în zonele Centru, Bughița, Măgura și Mălin și a două foișoare, în regie proprie;
# Achiziționarea și, ulterior, reabilitarea acoperișului fostei clădiri a cooperației - 2,6 miliarde de lei vechi;
# Modernizarea clădirii SVSU - 1 miliard de lei vechi;
# Modernizarea sediului Primăriei (tâmplărie, centrală termică) - 80 mii lei;
# Achiziționarea unui utilaj multifuncțional cu numeroase componente;
# Realizarea unui centru de informare turistică - 490 mii lei;
# Achiziționarea de sisteme de avertizare a populației (sirene) - 30 mii lei;
# Realizarea unui studiu de fezabilitate pentru introducerea sistemului de gaze naturale în localitate;
# Introducerea sistemului de canalizare în localitate - investiție în derulare, din care s-a realizat până acum 60%, urmând ca obiectivul, în valoare de 20 de milioane de lei, să fie finalizat în 2021;
# Realizarea unui studiu de fezabilitate pentru reabilitarea, modernizarea și dotarea Căminului Cultural, depus spre finanțare la Compania Națională de Investiții, pentru care există deja aprobare;
# Realizarea de studii de fezabilitate  pentru modernizarea prin asfaltare a drumurilor din comună - 8,5 km și realizarea unui pod - proiect depus spre analiză la CNI;
# Modernizarea și dotarea școlii de centru - proiect în valoare de 3 milioane de lei, ce va fi implementat prin Programul Operațional Regional - în această toamnă investiția va fi demarată;
# Colectarea deșeurilor menajere din poartă în poartă și reducerea tarifelor cu 20%, de la 8 la 6 lei;