bughea de jos primar”Toate proiectele pe care le realizăm și pe care ni le propunem pentru mandatul viitor sunt pentru dezvoltarea comunei.  Deja se văd roadele muncii noastre, în lucrările care se realizează. Cu sprijinul comunității vom putea duce la bun sfârșit ceea ce am început și vom putea face din localitatea noastră o zonă în care localnicii să trăiască cu plăcere, o comună în care tinerii să-și dorească să-și întemeieze familii și cei plecați să revină pe plaiurile natale” - Primar Bughea de Jos, Ion Tănăsescu.

Obiective de interes la nivelul comunității
Atragerea și participarea locuitorilor comunei la actul decizional,
în toate domeniile: economic, social, edilitar, cultural, educațional, etc.

Proiecte de investiții
# Atragerea de fonduri nerambursabile și punere în execuție proiect înființare rețea de distribuție gaze naturale.
# Atragerea de fonduri nerambursabile și punere în execuție proiect înființare rețea de canalizare și stație de epurare apă menajeră și pluvială.
# Întocmire proiect și punere în execuție grădiniță cu program prelungit în incinta Școlii Gimnaziale Nr. 1.
# Reabilitarea drumurilor comunale cu covor asfaltic din fonduri nerambursabile și bugetul propriu.
# Proiectare și execuție rigole betonate (șanț) cu grilaj metalic pe toate drumurile comunale asfaltate și în curs de asfaltare.
# Proiectare și executare drum Valea Crăsan.
# Atragerea de fonduri nerambursabile pentru drumul Mănăstirea Ciocan - Mlăci.
# Amenajarea a două locuri de joacă pentru copii la Poenandre și Stadion Bădești.
# Executarea podului pentru locuitorii din  zona Stoieni, peste Râul Bughea.
# Proiectare și punere în execuție  pod peste Brezoiu, zona Rizoiu.
# Repoziționare și modernizare drum acces Strigoiu.
# Atragerea de fonduri europene în cadrul programului internet în mediul rural.
# Executare podeț pietonal nou peste râul Bughea, la grup case Micudă Pleșa.
# Asigurarea unui ambient plăcut la intrarea în comună, prin plantarea de copaci pe domeniul public, amenajarea unui parc în zona Stadion Bădești, igienizarea domeniului public, crearea de spații verzi și zone de agrement  în punctele La Brazi, Brezoiu în Poiană, Poienandre și Bratia.
# Modernizare a două stații maxi – taxi, punctele Valea Calului și Câmpulungeanu.
# Reproiectare și modernizare drum Poenandre - Grui - Câmpulung.

Valea Măcelarului-Bratia
# Măsuri de igienizare și salubrizare a domeniului public.
# amenajare parc de joacă pentru Valea Măcelarului.
# regularizare râu Bratia, pe partea stângă, în aval, cu gabioane.
# Reabilitarea cu covor asfaltic din fonduri nerambursabile și bugetul propriu a drumului Monument Mlăci - Bratia - Pietrării și spre Brătieni și rigole betonate cu grilaj metalic.

Activități social-culturale
# Organizarea ,,Zilei  Comunei” și întâlniri cu ,,Fiii Satului”.
# Premierea și felicitarea familiilor care au împlinit 50 ani de căsnicie
# Reactivarea  activităților cultural-educative: teatru, grup vocal etc.
# Susținerea activităților sportive. 
# Atragerea de noi investitori în comună prin asigurarea unor facilități și crearea unor noi locuri de muncă.