IMG 3417”Au fost patru ani plini, patru ani în care alături de cetățenii comunei Bârla am reușit să facem din această localitate un punct de reper pentru ceea ce înseamnă o administrație locală eficientă, deschisă, transparentă și axată pe nevoile reale ale comunității locale. Toate realizările mandatului încheiat au fost bazate pe nevoile exprimate de comunitate. Da, mai avem de lucru și acesta este motivul să candidez pentru cel de-al doilea mandat astfel încât, împreună, să putem duce la bun sfârșit proiectele începute, iar pe cele propuse să le realizăm, și să facem din Bârla comuna pe care ne-o dorim cu toții” – Gheorghe Voicu, Primar Bârla.

Proiecte realizate în perioada 2016 –2020
I. INFRASTRUCTURĂ
1. ASFALTARE DRUMURI
 - Asfaltarea drumului DC 137 Malu - Bârla pe 6,3 km și betonarea șanțurilor în zonele cu risc de distrugere a acostamentului;
- Întocmirea documentației pentru asfaltarea a 16,5 km de drumuri comunale distribuite pe toate satele comunei și semnarea contractului de finanțare pe F.D.I.
2. REȚEA DE GAZ
- Extinderea rețelei de gaz în satul Mozăceni pe drumul județean, pe 2,2 km; întocmirea documentației pentru extinderea rețelei de gaz pe 30 km; în viitor se va extinde rețeaua de gaz pe 30 km și se vor realiza branșamente gratuite pentru minimum 1000 gospodării.
3. REȚEA DE APĂ
- Introducerea rețelei de apă în satul Bădești și executarea gratuită a celor 125 de solicitări de branșamente. Înființarea și extinderea rețelei de apă în toate satele comunei -  proiect aflat în derulare, ce vizează 45 km de rețea, 1.445 de branșamente, 3 puțuri de mare adâncime și gospodărie de apă în satul Urluieni; executarea a peste 200 de branșamente de apă și racorduri la rețeaua de canalizare în satele Bârla, Podișoru, Mozăceni; întocmirea documentației pentru extinderea rețelei de canal pe 19 km.
4. ȘANȚURI ȘI PODEȚE
- Decolmatarea șanțurilor, a podețelor de subtraversare a drumului județean și canalelor de desecare, montarea de tuburi în vederea prevenirii inundațiilor; construcția podețului din satul Mândra pe DC 137. În următorii 4 ani se vor reface șanțurile și se vor monta tuburi în vederea prevenirii inundațiilor.
5. DRUMURI COMUNALE ȘI AGRICOLE
- Amenajarea și întreținerea drumurilor locale și a celor agricole;
- Amenajarea drumurilor ce duc la cimitirele din satele Afrimești și Urluieni;
6. RÂUL COTMEANA
- Deblocarea proiectului ”Regularizare Râu Cotmeana”. Acesta va fi realizat de A.B.A.V. și A.N.A.R., și va începe de la km 0 al râului Cotmeana, adică din satul Bădești. Lucrările vor continua în următorii patru ani.

II. CULTURĂ/CULTE
- Susținerea financiară a tuturor bisericilor din comună (Urluieni – biserica nouă – tencuire exterior, finisare interior; Bădești - materiale praznicar; Mozăceni-Vale – centrală pe gaz; Podișoru – materiale pentru praznicar; Borețu – materiale acoperiș; Bârla – centrală termică și acoperiș; Ciocești – materiale clopotniță; Mândra – materiale praznicar; Malu – gard; Urluieni- Lereni – materiale pentru praznicar; Afrimești – gard, tâmplărie PVC). În următorii 4 ani vor fi susținute financiar toate bisericile din comună și vor fi construite două capele în satele Urluieni și Mozăceni-Vale;
- Modernizarea și dotarea Căminului Cultural Mozăceni-Vale (fosta cantină) din fonduri europene. În următorii 4 ani vor fi organizate activități în colaborare cu Școala Populară de Arte și Meserii în Căminul Cultural Mozăceni-Vale.

III. SĂNĂTATE, SPORT ȘI AGREMENT
- Înființarea Centrului de Permanență Medicală în satul Mozăceni-Vale (există 6 centre în tot județul). În următorii 4 ani va fi menținut Centrul de Permanență Medicală în satul Mozăceni-Vale și se dorește obținerea detașării unei Ambulanțe; transformarea stațiunii balneo-climaterică din satul Bădești în unitate de asistență medico-socială;
- Deschiderea Cabinetului Medical în satul Mândra, în incinta fostei școli;
- Înființarea Serviciului de Salubritate. În următorii 4 ani se va insista pe îmbunătățirea serviciilor oferite de operatorul de salubritate.
- Înființarea unui parc în satul Mozăceni-Vale. În următorii 4 ani se vor amenaja un parc în satul Bădești, în zona cișmelei, unul în Mândra, în zona școlii vechi, și unul în satul Urluieni.
 - Înființarea echipei de fotbal și susținerea financiară a acesteia;
- Întreținerea terenurilor de fotbal; a fost finalizată și dată în folosință baza sportivă din satul Bârla și am dat-o în folosință. În următorii 4 ani se are în vedere realizarea unui teren de sport multifuncțional în satul Urluieni cu fonduri europene și cofinanțare de la bugetul local; realizarea unei săli de sport multifuncțională de 102 locuri, proiect aflat pe lista sinteză a C.N.I., ce va deservi atât școala cât și comunitatea, în satul Mozăceni-Vale.

IV. PROGRAME SOCIALE
- Acordarea transparentă de sprijin financiar/ material de la bugetul local persoanelor aflate în dificultate, acțiune ce va continua și în perioada următoare;
- menținerea și eficientizarea serviciilor oferite de persoanele angajate conform Legii 416 și a persoanelor condamnate cu zile de muncă în folosul comunității, acțiune ce va continua și în perioada următoare.

V. DIVERSE
- Înființarea sistemului de monitorizare video a localității și eliminarea taxei de pază. În următorii 4 ani se va continua cu montarea de camere de supraveghere în punctele vulnerabile.
- Modernizarea iluminatului public în toată comuna prin montarea de lămpi economice și extinderea acestuia în zonele în care nu exista. În viitor se va continua cu montarea suplimentară de lămpi acolo unde este necesar și eficientizarea serviciului de iluminat public; extinderea rețelei de iluminat public în zonele în care nu există.
- Eficientizarea aparatului administrativ, determinarea acestuia să lucreze în interesul cetățeanului.
- Demararea proiectului de Cadastrare Sistematică gratuită având contractate peste 5.000 de imobile din toate satele, contracte gratuit; aproape tot domeniul public este cadastrat la acest moment. Activitatea de cadastrare va continua în perioada următoare.

ALTE REALIZĂRI
- Înființarea și modernizarea de stații publice de călători, menite a deservi în primul rând navetiștii;
- Întocmirea documentației pentru schimbarea învelitorii, izolarea termică și alee perimetrală la Școala Bârla; construirea unei scene pentru desfășurarea de activități cultural-artistice;
- Promovarea Ansamblului Floricica prin participarea la diferite emisiuni televizate (LA MĂRUȚĂ Pro Tv, Curier TV, Etno TV) și motivarea dansatorilor prin acordarea unor tabere și excursii gratuite (Zimnicea, Constanța, Brădișor); Achiziționarea de costume populare pentru dansatorii Ansamblului Floricica; Reluarea activității cultural artistice Festivalul ”Hora ca la Bârla”; Organizarea Concursului Folcloric ”Floare de Câmpie” și transformarea acestuia în concurs național prin participarea tuturor zonelor folclorice; Înfrățirea cu localitatea Parcova, raionul Edineț, Republica Moldova; Organizarea evenimentului ”Întâlnire cu Fii Satului”;
- Oferirea unor servicii gratuite de testare oftalmologică și pulmonară;
- Sterilizarea gratuită a câinilor și pisicilor din localitate;
- Întocmirea documentației și organizarea licitației pentru realizarea a două terenuri de sport în satele Urluieni și Mozăceni;
- Acordarea transparentă de pachete alimentare și de igienă în cadrul programului operațional ”Ajutorarea Persoanelor Defavorizate” (beneficiarii Legii 416, A.S.F.-urile, persoanele cu handicap și persoanele aflate în dificultate);
- Înființarea unei pagini de Facebook pentru informarea și facilitarea comunicării cu cetățenii localității;
- Organizarea de întâlniri cu reprezentanții APIA și Direcției Agricole cu scopul informării asupra obținerii subvențiilor și programelor de sprijin alocate fermierilor;
- Organizarea bursei locurilor de muncă la Căminul Cultural din Bârla, având ca parteneri AJOFM, Instituția Prefectului și diverse firme, lucru ce a condus la angajarea unui număr semnificativ de cetățeni la firme precum Leoni, Caroli etc.;
- Sprijinirea fermierilor de către aparatul primăriei pentru obținerea subvențiilor pe terenurile utilizate.
- Sprijinirea continuă și finanțarea de la bugetul local și din sponsorizări a ”Asociației Îngerașii Bârla”;
- Înființarea unei asociații sportive ”Asociația Club Sportiv Viitorul Bârla”;
- Amenajarea spațiului din fața primăriei prin înființarea unei parcări și plantarea de pomi ornamentali;
- Modernizarea rețelei de calculatoare din cadrul Primăriei; Montarea sistemului de supraveghere video și alarmă în Primărie;
- Înființarea unui grup sanitar în interiorul Primăriei.
- Renovarea sălilor de clasă de la parterul Școlii Bârla;
- Înființarea de grupuri sanitare interioare în Școala Bârla;
- Refacerea canalizării la grupurile sanitare din curtea Școlii Bârla;
- Obținerea de sponsorizări substanțiale pentru premierea performanței elevilor cu rezultate foarte bune la învățătură și a profesorilor îndrumători;
- Asigurarea pregătirii suplimentare la limba română și matematică a elevilor din clasa a 8-a din sponsorizări;
- Acordarea pachetelor de Crăciun pentru toți elevii, cu bani de le bugetul local și sponsorizări;
- Achiziționarea unui tractor modern cu lamă de deszăpezire, remorcă, tocătoare pentru întreținerea spațiilor verzi, burghiu pentru plantat copaci, spărgător de lemne;
- Dublarea burselor sociale pentru elevii defavorizați; Obținerea de sponsorizări, sub formă de material didactic (mingi de sport);
- Plantare de copaci în curtea școlilor;
- Concesionarea islazului comunal către crescătorii de animale din localitate;
- Menținerea impozitelor locale la nivelul din 2016, actualizate cu rata inflației;
- Plantare de copaci pe drumul județean, în parcuri și în zona blocurilor;
- Împrejmuirea blocurilor din satul Mozăceni - Vale;
- Montarea unui sistem de supraveghere video și alarmă în Căminul Cultural din Bârla;
- Școlarizarea gratuită a 25 de persoane pentru obținerea categoriei TR din sponsorizări.

OBIECTIVE PENTRU URMĂTORII 4 ANI
- Amenajarea barajului din satul Bârla (piscicultură și bază de agrement);
- Identificarea unei soluții de finanțare pentru barajul din satul Mozăceni - Vale (piscicultură și îmbunătățiri funciare);
- Sprijinirea Asociației ”Îngerașii Bârla”;
- Finanțarea Asociației ”Club Sportiv Viitorul Bârla”;
- Înființarea Asociației Crescătorilor de Animale;
- Achiziționarea unei mașini de pompieri;
- Izolarea termică a primăriei și schimbarea acoperișului;
- Finalizarea procesului de modernizare a Școlii Bârla prin schimbarea învelitorii, izolarea termică, alee perimetrală și modernizarea sălilor de clasă de la etaj;
- Construirea unei platforme de depozitare a gunoiului de grajd și a resturilor menajere;
- Organizarea de întâlniri cu reprezentanții AFIR, APIA și Direcției Agricole cu scopul informării asupra obținerii subvențiilor și programelor de sprijin alocate fermierilor și a programelor de finanțare europeană;
- Sprijinirea fermierilor pentru obținerea subvențiilor pe terenurile utilizate.