Tipărire

01geacaPrimăria Geaca derulează o serie de parteneriate cu fundaţii şi organizaţii non-guvernamentale ce îşi derulează activitatea în diverse sectoare. Prin intermediul acestora, membrii comunităţii se bucură de beneficii în plan social, cultural, artistic sau spiritual, care vin în completarea celor oferite de administraţia locală.


Astfel, unul dintre cele mai importante parteneriate îl reprezintă cel cu Fundaţia culturală TEKA, ce are ca şi obiectiv stabilirea modului de implementare şi derulare a activităţii privind componenta culturală a proiectului ”Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Căminului cultural din satul Lacu, comuna Geaca”. Proiectul face parte din Programul prioritar naţional pentru reabilitarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale de drept public din mediul rural. În acest sens a fost depusă o cerere de finanţare la Agenţia Naţională de Investiţii în 18.10.2013, s-a primit confirmarea de înregistrare cu nr. 531/RAC/22.10.13, însă din păcate, din acel moment nu s-a mai primit nicio notificare cu privire la finanţarea proiectului, precizează reprezentanţii Primăriei.
Dacă primăria Geaca participă la implementarea proiectului prin cofinanţare de 27% din valoarea totală a proiectului, punând la dispoziţia partenerilor de proiect imobilul Căminului Cultural din Lacu, Fundaţia culturală TEKA asigură o finanţare în procent de 10% din valoarea totală a proiectului, având următoarele atribuţii:
# Participă  alături de partenerul principal la implementarea activităţilor proiectului.
# Organizarea unui program pentru activităţile de instruire specializată a ansamblurilor populare.
# Realizarea unui program variat, cu cel puţin 2-3 ore pe săptămână pentru promovarea şi valorificarea culturii şi identităţii locale prin sesiuni de instruire practică şi teoretică: cursuri, concursuri, întreceri, expoziţii, cercuri de creaţie, momente artistice etc.
# De asemenea se va angaja în asigurarea colaborării cu alte instituţii şi organisme de cultură locale şi judeţene în scopul conservării culturii, tradiţiilor şi specificului local.
# Propune soluţii de îmbunătăţire a activităţilor Căminului Cultural din localitatea Lacu.
Un alt partener de nădejde pentru Primărie este Biserica Ortodoxă Sucutard. Obiectivul acestui parteneriat îl reprezintă stabilirea modului de implementare şi derulare a activităţii privind componenta culturală a proiectului ”Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Căminului Cultural din satul Lacu”, având alături totodată şi Parohia reformată Lacu, pentru realizarea proiectului.
Cele doua parohii participă alături de partenerul principal la implementarea activităţilor proiectului, se implică de asemenea în organizarea unui program pentru activităţile de instruire specializată a corului bisericii, precum şi pentru cele de consiliere moral-civică şi spirituală. Biserica se va angaja în asigurarea colaborării cu alte instituţii şi organisme de cultură locale şi judeţene, propunând soluţii de îmbunătăţire a activităţilor Căminului Cultural din satul Lacu.
Asocaţia Pentru Integritatea Mediului Organic şi Natural - parteneriatul cu acest ONG presupune oferirea de cursuri gratuite, specifice protejării mediului şi agriculturii ecologice, dedicate tuturor cetăţenilor din Geaca.  La cursul de  protejare a mediului şi agricultură ecologică participă 15 persoane.
Asociaţia Chemarea Satului Sucutard - asociaţia locală s-a implicat într-un proiect integrat privind dotarea serviciului public de gospodărire comunală, dotare Cămin Cultural Sucutard pentru promovarea tradiţiilor şi specificului cultural local, comuna Geaca. Colaborarea datează din 2012, proiectul fiind finalizat cu succes la începutul acestui an. Asociaţia participă alături de partenerul principal, Primăria Geaca, la implementarea activităţilor şi subactivităţilor proiectului, coordonând metodologic activităţile care se vor desfăşura în Căminul Cultural Sucutard, se implică de asemenea în organizarea activităţilor cu caracter cultural, propune soluţii de îmbunătăţire a activităţilor culturale în Sucutard, derulând totodată şi activităţi didactice alături de copiii din Comuna Geaca în vederea asigurării continuităţii Ansamblului Folcloric “Cetiniţa”. Primăria Geaca pune la dispoziţia partenerilor de proiect imobilul, asigură finanţarea şi personalul necesar pentru derularea activităţilor ce vor fi găzduite de Căminul Cultural.    
Prin parteneriatul cu Crucea Roşie Cluj, s-au primit ajutoare constând în alimente, destinate celor mai defavorizate familii.