Tipărire

31Lăudabil modul de lucru al primarului comunei Cămăraşu şi a aparatul de specialitate din subordine, care nu urmăresc doar îndeplinirea obligaţiilor ce le revin, ci dau dovadă şi de dorinţă de comunicare transparentă şi preocupare în a aduce la cunoaştinţa cetăţenilor comunei detalii despre activităţile desfăşurate. Este evident, se urmăreşte în permanenţă perfecţionarea serviciilor administraţiei publice locale, precum şi modernizarea şi buna gospodărire a comunei. Din dorinţa de a afla mai multe detalii despre ce se întâmplă la Cămăraşu, i-am adresat câteva întrebări edilului şef Iancu Marcel Mocean.
- Întrucât în anul 2014 s-a avut în vedere realizarea unor proiectele cuprinse în strategia de dezvoltare a comunei, alături de chestiunile pe care administraţia locală le are în vedere în fiecare an, care sunt investiţiile majore care vor continua în cursul anului curent?
- În acest an se doreşte finalizarea bazei sportive şi a terenului de sport, investiţie ce însumează 1.090.962 lei. La aceasta se adaugă extinderea reţelei de alimentare cu apă potabilă în satul Cămăraşu – zonele Fânaţe, Chementa, Suscut, Rupturi şi Făgădaua, proiect  finanţat din fonduri guvernamentale şi locale, în valoare de 467.000 lei, lucrări ce au demarat în ultima parte a anului trecut şi se vor finaliza în prima jumătate a acestui an. Menţionez că în satul Cămăraşu nu avem nicio străduţă care să nu aibă reţea de alimentare cu apă potabilă. Lungimea reţelei de distribuţie pentru toată comuna este de aproape 60 km, lucrările fiind efectuate între perioada 2008 – 2015. Ne preocupă şi modernizarea drumurilor comunale în satul Cămăraşu, în zonele: „După sat” şi spre cimitirul Căpuş. Este vorba despre un proiect finanţat de asemenea din fonduri guvernamentale, în valoare de 530.000 lei, care va fi finalizat în acest an.
- Legat de infrastructură, sunt şi alte tronsoane pe care le aveţi în vedere pentru modernizare, în perioada următoare?
- Dorim atragerea la bugetul local a unor fonduri pentru finanţarea de proiecte ce presupun rezolvarea unor probleme de infrastructură. În primul rând urmărim realizarea proiectului de modernizare, extindere şi dotare Cămin Cultural Naoiu, proiect câştigat în cadrul GAL Câmpia Transilvaniei, astfel să încheiem în acest an procesul de modernizare a tuturor căminelor culturale existente pe raza comunei. Totodată, urmărim să depunem un proiect pe fonduri europene pentru asfaltarea unor drumuri comunale, imediat ce va apărea ghidul de finanţare. Suntem pregătiţi pentru acest lucru încă din anul 2014. Este finalizat un studiu de fezabilitate şi un proiect tehnic în acest sens, lucrându-se în prezent la intabularea unor drumuri şi străzi comunale, lucru care se pare că va fi o condiţie la depunerea proiectelor în acest an. De asemenea, vom depune şi două proiecte pe fonduri guvernamentale, unul ce vizează asfaltare drumuri în localitatea Naoiu şi altul pentru extindere reţea alimentare cu apă în satul Sîmboleni, zona Itrina.    
- Cum reuşiţi asigurarea transparenţei în ceea ce priveşte activitatea administraţiei publice locale şi cheltuirea eficientă a banilor publici, astfel încât să fiţi cât mai bine înţeleşi de către cetăţenii comunei?
- Dialogul cu cetăţenii este permanent. Fiind localnic, problemele oamenilor sunt în atenţia mea şi după orele de program la primărie, telefonul meu este public, oamenii sună pentru orice fel de probleme: iluminat public, gaz, apă, telefonie, probleme personale etc. Un primar de comună este diferit faţă de un primar de oraş, unde acesta are posibilitatea să rezolve problemele cetăţenilor prin intermediul mai multor servicii specializate din cadrul primariei. La sat însă este cu totul altceva. De asemenea, avem întâlniri periodice cu cetăţenii comunei noastre în cadrul adunărilor cetăţeneşti, unde locuitorii comunei ne aduc la cunoştinţă diferite probleme de administraţie, pe care încercăm să le rezolvăm, în măsura în care ne stă în putinţă. În caz contrar, le explicăm oamenilor din punct de vedere al cadrului legislativ, cum se pot rezolva problemele respective. Evident, sunt şi alte modalităţi de informare a cetăţenilor: avizierele din cadrul primăriei şi cele situate în fiecare sat al comunei, site-ul primăriei şi presa, respectiv articole în anumite publicaţii judeţene.  
- Cum staţi cu încasarea taxelor şi impozitelor? Acestea vor rămâne neschimbate pentru 2015?
- În anul 2015 impozitele şi taxele rămân neschimbate faţă de anul 2014. Având în vedere că în 2014 veniturile proprii încasate de la cetăţeni au reprezentat doar 21 % din totalul veniturilor bugetului local, am căutat să găsim înţelegere la greutăţile cu care se confruntă locuitorii comunei şi, totodată, să-i conştientizăm de importanţa plăţii impozitelor şi taxelor datorate la bugetul comunei.
- Ştim că sunteţi implicat, de asemenea, în creşterea calităţii procesului de învăţământ, în sprijinirea şcolii în ceea ce priveşte reducerea absenteismului şi a abandonului şcolar. Ce părere aveţi însă despre propunerea pentru scoaterea religiei din curricula şcolară?
- Chiar am discutat cu domnul director această problemă. Suntem surprinşi şi indignaţi. Noi considerăm religia o necesitate, mai ales la sat, iar dascălii ne împărtăşesc opinia. Într-adevăr, se pierd nişte locuri de muncă, dar pe lângă acest aspect, per ansamblu, problema este mult mai complexă.
- Aţi dat dovadă de sprijin în dezvoltarea componentelor culturale şi spirituale ale comunei. Care sunt evenimentele cultural-artistice în organizarea cărora vă veţi implica în 2015?
- Şi în acest an urmărim realizarea întâlnirii „Fiilor comunei Cămăraşu”, manifestare care a ajuns la ediţia a IX-a şi care se va organiza în zilele de 27 – 28 iunie. Ca de obicei, vom organiza spectacole cu ocazia Sfintelor Paşti şi de Crăciun şi, de asemenea, la inaugurarea lucrărilor de modernizare a Căminului Cultural din satul Naoiu. Până atunci însă, cetăţenii s-au putut bucura de două evenimente ce au avut loc la prinderea Postului Mare, la Căminele Culturale din Cămăraşu şi Sîmboleni, unde a fost organizat un joc popular, respectiv o seară dansantă pentru tineri.