babana primarieAdministrația din Băbana propune pentru acest an investiții în valoare totală de aproape 37 de milioane de lei. Peste 35 de milioane de lei provin din surse externe (Ministerul Dezvoltării, AFIR, PNNR, CNI), peste 1,8 milioane de la bugetul local, în timp ce Consiliul Județean Argeș co-finanțeză patru investiții cu suma totală de peste 950.000 de lei. 
Iată care sunt obiectivele de investiții propuse la finanțare:
1. Canalizare și epurarea apelor uzate în satul Groși.
2. Rețea de canalizare menajeră și racorduri în satele Băbana, Cotmenița și Ciobănești.
3. Reabilitare conductă aducțiune apă potabilă Stația Trivale-Băbana.
4. Eficientizarea consumului de energie electrică a UAT Băbana prin instalarea de panouri fotovoltaice cu o putere de 200 KWp.
5. Refacerea drumului județean 731B.
6. Modernizare DC 162B Ogoare-V. Păneață.
7. Modernizare drumuri de interes local - DC 174B, DC 174C, DC 174D.
8. Proiectare și obținerea avizelor în vederea modernizării DC 174A Băbana - Valea Caprei - Manolești (aprox. 2,5 km).
9. Întocmire documentație tehnică și obținere avize în vederea modernizării DC 174 și DC 162 A.
10. Reabilitarea DC 162A (DC162-DJ703E - pietruire).
11. Renovarea energetică a clădirii Primăriei.
12. Construcție sală arhivă primărie.
13. Dotare cu mobilier, materiale didactice și echipamente a Școlii Gimnaziale Băbana.
14. Reabilitare acoperiș Școala Gimnazială Băbana. 
15. Reabilitarea termică a Școlii Slătioarele - localul vechi.
16. Construcție gard Școala Groși.
17. Refacere platformă betonată Școala Băbana.
18. Construire centru de colectare deșeuri prin aport voluntar.
19. Realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică în sectoarele cadastrale a localității Băbana.
20. Realizarea Registrului Electronic Național al Nomenclaturii Străzilor la nivelul comunei.
21. Amenajarea unui parc de agrement la Cătina.
22. Achiziție tractor și tocătoare pentru dotarea Serviciului Administrativ și Situații de Urgență.
23. Achiziție sărăriță.
24. Modernizarea sistemului de supraveghere video.
25. Achiziție dronă.
26. Renovarea Troiței de la Făcălețești.
Cu o singură excepție (lucrările de cadastru gratuit), toate obiectivele de investiții din listă au ca termen de finalizare anul 2024.