Tipărire

salignyPrin Programul Național de Investiții “Anghel Saligny”, în Argeș, se vor investi 1.537.565.799,19 lei în 171 de proiecte de care vor beneficia 101 UAT-uri, dar și Consiliul Județean Argeș.

1. Albeștii de Argeș - Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local - 20.000.000,00 lei
2. Albeștii de Muscel - Modernizare drumuri - 10.000.000,00
3. Albota - Modernizare drumuri locale - 9.254.893,48
4. Aninoasa - Modernizare drumuri de interes local în satele Aninoasa, Broşteni, Slănic - 3.991.649,87
- Sistem centralizat de canalizare în satul Aninoasa - 3.998.451,12
5. Arefu - Modernizare drumuri locale - Tronson II - 15.000.000,00
6. Bascov - Reabilitarea și modernizarea drumurilor comunale: Rotărești Foraj, Teiului, Micșunele, Lăbușești - 13.999.319,28
7. Băbana - Canalizare și epurare a apelor uzate în satul Groși 4.880.532,67
- Rețea de canalizare menajeră și racorduri în satele Băbana, Cotmenița și Ciobănești - 7.323.787,93
8. Băiculești - Extindere alimentare cu apă în sat Zigoneni - 4.274.623,00
- Racorduri individuale la canalizare, satele Mănicești, Stejari, Argeșani, Băiculești și Zigoneni - 3.582.335,59
9. Bălilești - Reabilitare rețea existentă cu alimentare cu apă Băjeşti şi înființare reţea publică de canalizare pe arterele secundare în comuna Bălileşti - 25.500.000,00
10. Bârla - Extindere rețea canalizare menajeră în satele Șelăreasca, Ciocești, Mândra, Malu, Bârla și Mozăcenii-Vale - 15.450.000,00
11. Beleți-Negrești - Rețea de canalizare și stație de epurare - 10.000.000,00
12. Berevoești - Asfaltare drum centură DN 73 C - Primărie - 2.873.983,57
- Asfaltare drumuri comunale în comuna Berevoești, obiectiv: drum local strada Găneștilor - 1.061.133,43
- Construire rețea canalizare și echipare stație de epurare - etapa II - 11.941.412,01
13. Bogați - Modernizare și reabilitare drumuri locale și poduri - 15.000.000,00
14. Boteni - Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local - 15.000.000,00
15. Boțești - Modernizare drum de interes local din DJ 702 - Meret - Sticlărie - Boțescu și drum de interes local din DJ 702 - Biserică - Tănăsescu - Călin L = 3000 m - 4.316.081,73
16. Bradu - Modernizare drumuri comunale și străzi - 10.093.417,27
- Amenajare canal pluvial Valea Geamăna și modernizare strada Geamăna - 20.000.000,00
17. Brăduleț - Extindere rețea de alimentare cu apă și realizare branșamente în comuna Brăduleț - 10.000.000,00
18. Budeasa - Extinderea rețelei de canalizare în satele Budeasa Mare, Rogojina, Gălășești, Calotești, Valea Mărului - 11.734.496,30
- Modernizare drumuri comunale - 8.913.530,16
19. Bughea de Jos - Asfaltare drumuri locale - 11.869.967,38
- Înființare canalizare și stație de epurare a apelor uzate - 12.692.771,53
20. Bughea de Sus - Modernizare drumuri comunale și drumuri de interes local - 15.000.000,00
21. Buzoești - Modernizare drumuri sătești - 13.388.953,90
22. Căldăraru - Asfaltare drumuri locale - 7.808.217,82
23. Călinești - Modernizare drum DJ 704 C - 15.864.367,29
24. Căteasca - Proiect canalizare Cireșu, Siliștea, Gruiu - 15.450.000,00
25. Câmpulung - Extindere rețea de canalizare pe străzile Calea Târgoviștei, Izvorului, Ion Giurculescu, Valea Româneștilor, Rujoi, Chichirez - 9.431.381,82
26. Cepari - Înființare rețea de distribuție apă, sat Cărpeni - 3.986.115,01
- Înființare rețea canalizare, sat Cărpeniș, județul Argeș - 3.974.797,62
27. Cetățeni - Modernizarea străzii Speranței - 3.437.589,53
- Modernizare drumuri comunale și locale în comuna Cetățeni: strada Râului, strada Morărești, strada Căpitan Socol și strada Plaiul Radului - 3.434.123,95
28. Cicănești - Modernizare drumuri comunale, tronson III - 15.000.000,00
29. Ciofrângeni- Modernizare infrastructură rutieră de interes local - 15.000.000,00
30. Ciomăgești - Alimentare cu apă în satele Bratia şi Giuclani -3.788.762,98
- Ciomăgești - Modernizare drumuri comunale: DC 188 (Ciomăgești - Dogari - limită județ Olt) - L=4,00 km, DC 193 (Ciomăgești-Păuneşti) - L=3,5 km, L total=7,5 km - 10.000.000,00
31. Cocu - Modernizare DC 176 - 11.834.746,50
32. Corbeni - Extindere rețea de canalizare și racorduri de canalizare în satele Poienari și Berindești - 6.170.031,00
- Extindere rețea de canalizare menajeră și racorduri pe Valea Oească în satul Oeștii Pământeni - 3.638.740,35
- Branșamente apă în satele Oeștii Pământeni, Oeștii Ungureni, Rotunda, Bucșenești, Corbeni, Poienari, Berindești, Turburea - 3.855.992,70
33. Corbi - Extindere rețea canalizare - 15.450.000,00
34. Costești - Modernizare prin asfaltare străzile: Mărgăritarului, Metalurgiei, Fdt. Salcâmi și Progresului - 7.000.000,00
35. Coșești - Modernizarea și extinderea sistemului de canalizare în satele Petrești, Coșești, Păcioiu și Leicești - 20.000.000,00
36. Cotmeana - Modernizare drum comunal DC 206 - 10.000.000,00
37. Cuca - Modernizare drumuri de pe raza comunei Cuca - obiect - drum județean 678 E Teodorești – Cotu, cu o lungime de 1,200 km, sat Teodorești - 3.050.785,43
- Modernizare drumuri de pe raza comunei Cuca- obiect - drum comunal DC 199, sat Bărbălani cu o lungime de 2,462 km - 3.996.377,86
38. Curtea de Argeș - Reabilitare străzi: Albești, Cuza Vodă, Râmnicu Vâlcea - 9.995.669,62
39. Davidești - Modernizare parțială 304 m drum Huluba - 535.169,03
- Modernizare drum Mărășești - 597.035,01
- Amenajare parcare cămin cultural Davidești și drum Valea Budii, sat Davidești - 531.967,72
- Extindere rețea canalizare etapa III, sat Conțești - 1.242.335,23
40. Dâmbovicioara - Actualizare proiect canalizare ape uzate menajere în satul Podu Dâmboviței - 10.000.000,00
41. Dârmănești - Prima înființare rețea de canalizare și stație de epurare în satele Negreni și Piscani - 15.450.000,00
42. Dobrești - Modernizare drumuri locale - 4.841.294,80
43. Domnești - Reabilitare și modernizare străzi în comuna Domnești, lot II  - 3.978.767,94
- Reabilitare și modernizare străzi în comuna Domnești, lot I -4.000.000,00
44. Drăganu - Modernizare drumuri de interes local - 10.000.000,00
45. Godeni - Îmbunătățirea infrastructurii de drumuri locale -11.205.767,40
46. Hârsești - Modernizare drumuri sătești - 4.209.389,29
- Extindere rețea publică de apă și apă uzată în satele Hârsești și Ciobani -15.186.047,70
47. Hârtiești - Extindere sistem de canalizare menajeră - 11.340.478,26
- Modernizare drumuri - 15.000.000,00
48. Izvoru - Modernizare drumuri - 15.000.000,00
49. Leordeni - Modernizare străzi și drumuri de interes local -7.479.729,00
50. Lerești - Extindere apă potabilă și canalizare menajeră sat Lerești – Pojorâta - 4.740.618,21
- Modernizare drumuri de interes local - 8.325.766,52
51. Lunca Corbului - Modernizare drumuri comunale DC 153, DC 153 A și drumuri de interes local - 8.363.379,47
- Prima înființare a rețelei publice de apă uzată și stație de epurare în satele Pădureți, Catane și Ciești - 14.087.150,30
52. Mălureni - Rețea de alimentare cu apă în satul Zărnești - 3.548.968,68
- Punte în punctul Minești, comuna Mălureni - 595.065,96
- Rețea de alimentare cu apă în satele Mălureni, cătun Bădiceni - 3.548.968,68
- Punte pe DC 215 Poiana Târgului, sat Bunești - 357.979,39
53. Mărăcineni - Extindere canalizare pluvială, strada Argeșelu, DJ 740, strada Coandei, sat Argeșelu - 7.680.953,32
- Extindere rețea stradală - trotuare, strada Argeșelu, DJ 740, strada Coandei, sat Argeșelu - 3.845.867,84
54. Merișani - Sistem de canalizare și stație de epurare în satele Crâmpotani, Vâlcelele, Brăteasca - 15.450.000,00
55. Micești - Prima înființare a rețelei publice de apă uzată, inclusiv stație de epurare în satele Micești și Purcăreni - 15.450.000,00
- Înființare sistem centralizat de alimentare cu apă în satul Brânzari, - 843.748,96
- Modernizare drumuri locale în comuna Micești - 4.105.371,48
56. Mihăești - Extindere rețea canalizare în satele Văcarea și Valea Popii, inclusiv racorduri, racorduri în satele Mihăești și Valea Bradului - 13.621.187,00
57. Mioarele - Alimentare cu apă în comuna Mioarele - aducțiune și înmagazinare cu apă - 3.069.035,90
- Modernizare drum comunal DC 36; Mățău (DJ 737) - Suslănești (DN 73 D), km 0+000 - 3 +780- 8.370.936,00
58. Mioveni - Varianta ocolitoare a orașului Mioveni (centură) - Tronson I - 25.000.000,00
59. Miroși - Modernizare drumuri: Măcăneață, Gheorghe Pătrașcu, Cornel Gușă, Înv. Radu Tetici, Petre Capel, Ducani, Văleanu, Bisericii, I. Perniu, Burcă, în lungime totală de L=2838,7 m -4.747.448,82
- Modernizare drumuri: Crivăț Leonte, Lisa, ing. C-tin Șarpe, Profirani, Din Vasilescu, Ilie Arici, Stănica, Izvoranilor, Bâzdoacă, în lungime totală de L=3223,2 m - 4.833.697,46
60. Morărești - Sistem centralizat de canalizare ape uzate menajere în satele Morărești și Săpunari - 10.000.000,00
61. Moșoaia - Modernizare drumuri locale - 6.931.957,32
62. Mozăceni - Modernizare drum comunal DC - 3.362.620,58
- Racorduri canalizarea și epurarea apelor uzate menajere - sistem Mozăceni- 602.588,39
63. Mușătești - Extindere sistem centralizat alimentare cu apă și realizare branșamente individuale în comuna Mușătești - 3.938.272,00
Mușătești Sistem centralizat de canalizare în comuna Mușătești, județul Argeș  15.450.000,00
- Modernizare drum comunal DC 218 Stroești (DJ 7031) - Valea Muscelului - Vâlsanești, de la km 0+000 la km 5+300 - 8.421.501,45
64. Negrași - Canalizare și epurarea apelor menajere în satele Negrași, Buta și Bârlogu - 10.000.000,00
65. Nucșoara - Modernizare drumuri comunale sat Slatina - 10.000.000,00
- Racorduri individuale de alimentare cu apă în satul Slatina -1.863.918,78
66. Oarja - Modernizare DC 104 cu lungime L=4,4 km în comuna Oarja - 9.183.674,11
- Extindere rețea de canalizare ape uzate menajere - 15.450.000,00
67. Pietroșani - Extinderea rețelei publice de apă uzată și branșamente la rețea - 20.000.000,00
68. Pitești - Reabilitare pod pe strada Depozitelor peste pârâul Bascov - 12.270.515,00
- Reabilitare infrastructură rutieră: B-dul Frații Golești și strada Nicolae Dobrin  - 14.960.901,30
69. Poiana Lacului - Modernizare drumuri de interes local - 7.837.338,48
70. Poienarii de Argeș - Canalizarea și epurarea apelor uzate menajere - 10.000.000,00
71. Poienarii de Muscel - Modernizare drumuri de interes local, DL Peste Coastă și DL Leculești, L=2188 m - 3.763.227,44
- Înființare rețea de canalizare ape uzate menajere și stație de epurare în satele Poienari și Groșani -15.450.000,00
72. Popești - Modernizare drumuri - 3.999.946,87
- Reabilitare conductă apă pe DJ 504 - 3.478.093,46
73. Priboieni - Modernizare străzi - 7.752.662,53
- Proiect integrat pentru modernizarea și extinderea rețelei de canalizare menajeră și a rețelei de apă potabilă în comuna Priboieni - 16.783.496,28
74. Rătești - Înființare rețea canalizare, comuna Rătești, satele Tigveni și Pătuleni - 3.989.033,20
- Modernizare drumuri comunale în comuna Rătești - 3.986.124,63
75. Râca - Modernizare drumuri de interes local (DC 439 km 0+000 – km 0+863, DC 437 km 0+000 – km 1+660 și DC 435 km 0+000 – km 1+581) - 6.446.030,88
76. Recea - Modernizare drumuri de interes local - 15.000.000,00
77. Rociu- Extindere canalizare şi racorduri consumatori la reţeaua de canalizare menajeră în satele Șerbăneşti şi Gliganu de Sus- 7.087.694,74
- PT+CS+DE Modernizare drum local strada Tudoranilor, în comuna Rociu -1.525.968,88
- PT+CS+DE Modernizare drum local strada Moşteni (fostă Bisericii), în comuna Rociu - 659.724,53
78. Rucăr - Asfaltare și modernizare drumuri de interes local - 2.275.909,10
- Extindere rețea de canalizare menajeră în comuna Rucăr - 8.560.666,17
79. Sălătrucu - Modernizare drumuri de interes local, tronson II  15.000.000,00
- Prima înființare rețea publică de apă uzată în comuna Sălătrucu -15.450.000,00
80. Săpata - Modernizare drum comunal nr. 437, sat Drăghicești - 3.998.090,73
81. Schitu Golești - Canalizare menajeră și stație de epurare în comuna Schitu Golești, județul Argeș, etapa III (străzile laterale din satele Schitu Golești și Lăzărești și satul Costiță) - 16.497.185,84
82. Slobozia - Modernizare drumuri comunale - 3.999.770,20
- Modernizare drumuri de interes local în comuna Slobozia -8.300.802,95
83. Stâlpeni - Modernizare drumuri comunale și de interes local - 3.998.517,11
 - Prima înființare rețea de canalizare și stație de epurare în satele Livezeni și Dealu Frumos - 12.830.501,46
84. Stoenești - Reabilitare rețea de alimentare cu apă,  extindere sistem de canalizare menajeră și stație de epurare etapa II Bădeni - Cotenești- 16.144.026,70
85. Stolnici - Modernizare drumuri în comuna Stolnici - 13.913.912,17
86. Suseni - Modernizare și reabilitare drumuri de interes local - 15.000.000,00
87. Ștefan cel Mare - Modernizare drumuri comunale, drumuri publice din interiorul localității comuna Ștefan cel Mare - 15.000.000,00
88. Ștefănești - Modernizare străzi locale în orașul Ștefănești: strada Izvorani, strada Valea Mare-Enculești, strada Ion Pillat, strada Zăvoi- 12.754.501,74
- Modernizare sistem rutier pe strada Coasta Câmpului (intersecție Izvorani - intersecție Valea Mare), oraș Ștefănești - 12.245.498,26
89. Șuici - Extindere canalizare în satele Paltenu, Păuleni, Ianculești, Șuici (cătun Moșteni) - 13.419.811,35
- Modernizare drumuri comunale și vicinale în sat Șuici și sat Rudeni, comuna Șuici - 15.000.000,00
90. Teiu - Canalizarea și epurarea apelor uzate menajere în satul Teiu, - 10.000.000,00
91. Tigveni - Modernizare drumuri în satele comunei Tigveni - 14.014.623,02
92. Topoloveni - Modernizare parte carosabilă străzi în orașul Topoloveni - 9.270.091,58
93. Țițești - Distribuție și suplimentare sursă de apă Valea Mănăstirii, - 1.380.778,45
- Sistem centralizat de canalizare etapa III - 12.768.304,83
- Pod din beton armat peste pârâul Valea Mănăstirii în punctul Poiana Mărului, sat Valea Mănăstirii - 934.772,22
- Modernizare drum de interes local în zona Golești, sat Țițești -1.320.029,38
94. Uda - Alimentare cu apă în sat Romana - 1.668.167,32
- Sistem de alimentare cu apă a satului Chirițești - 5.033.693,13
95. Ungheni - Modernizare prin asfaltare drumuri locale - 11.336.699,31
- Reabilitare și extindere alimentare cu apă în satele Ungheni, Humele, Găujani, Colțu și Satu Nou - 12.621.204,13
96. Valea Danului - Construire pod de acces peste râul Valea Danului, pe drumul Tănase Cecilia, sat Valea Danului - 503.520,41
- Modernizare drumuri de interes local în comuna Valea Danului - 7.133.195,51
97. Valea Iașului - Modernizare drumuri de interes local - 3.991.019,10
98. Valea Mare Pravăț - Pod Gura Pravăț, în punctul Fieraru Constantin - 996.689,42
- Pod Gura Pravăț, punctul Bălășoiu - 1.157.315,82
- Extindere sistem de canalizare și stație de epurare a apelor uzate în comuna Valea Mare Pravăț - 14.355.775,10
99. Vedea - Modernizare DC 169 Lungani - 3.997.819,68
- Modernizare drumuri comunale DC 171 și DC Fata - Izvoru - 4.920.027,76
100. Vlădești - Modernizare drumuri de interes local în lungime de 5,500 km - 9.643.728,99
- Sistem de canalizare și stație de epurare a apelor uzate în satul Vlădești etapa I - 15.033.026,76
101. Vulturești - Extindere și racordare la rețeaua de canalizare, sat Bârzești, Mărgești, Valea Caselor - 2.675.540,23
- Modernizare drumuri de interes local, comuna Vulturești - 3.732.127,34
Consiliul Județean Argeș 
# Staţie de epurare ape uzate şi reţea de canalizare menajeră aferentǎ unitǎților medicale: Spitalul de Boli Cronice Cǎlinești, Unitatea de Asistențǎ Medico-Socialǎ Cǎlinești, Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatricǎ Cǎlinești și Centrul de Permanențǎ Cǎlinești din comuna Cǎlinești - 3.949.929,71
# Pod peste râul Neajlov, în satul Siliștea, comuna Căteasca -1.860.816,78
# Modernizare DJ 731 B, satele Sămara şi Metofu, km 1+603 – km 3+728, L=2,125 km, comuna Poiana Lacului - 7.609.554,90
# Modernizare DJ 732 C Bughea de Jos - Malu - Godeni, km 7+165 – km 8+695, L=1,53 km - 5.673.993,15
# Modernizare DJ 679 C lzvoru - Mozăceni km 12+489 - km 21+688, L=9,199 km - 9.023.936,95
# Modernizare DJ 703 H Sălătrucu-Vâlcea, km 25+151 -  km 29+863, L=4,712 km - 29.321.376,36
# Modernizare DJ 703 B Morărești - Uda, km 16+200 - km 17+753, în comuna Uda, L=1,553 km - 5.666.634,62
# Modernizare DJ 739 Bârzeşti (DN 73 D) – Negrești – Zgripcești –Beleți, km 0+474 - km 2+300,  L=1,826 km, în comuna Vulturești - 8.908.411,65
# Modernizare DJ 703 I  Merișani (DN 7 C - km 12+450) – Mușătești – Brăduleț - Brădet - Lac Vidraru (DN 7 C - km 64+400), km 53+580 – km 61+055, L=7,475 km - 32.569.240,38
# Modernizare DJ 703 B Pădureți (DJ 679) – Costești (DN 65 A), km 48+975 – 59+287, L=10,312 km la Lunca Corbului și Costești -24.391.402,22
# Modernizare DJ 703 G Șuici (DJ 703 H) - Ianculeşti - limită județ Vâlcea, km 14+000 – km 16+921,  L=2,921 km, comuna Șuici -11.024.703,28