bucura salignyÎn Monitorul Oficial, Partea I nr. 594 din iunie 2022, a fost publicată Legea nr. 183/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel_Saligny", informează Simona Bucura-Oprescu, deputat PSD de Argeș:
„Astfel, se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny” cu următoarele modificări:

# se clarifică faptul că în cazul investițiilor în sisteme de distribuție a gazelor naturale, inclusiv a branșamentelor, precum și a racordului la sistemul de transport al gazelor naturale, sistemele de distribuție a gazelor naturale, inclusiv a branșamentele nu trebuie să fie amplasate pe terenuri și/sau construcții, după caz, aflate în proprietatea publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale sau în administrarea autorităților administrației publice locale, existând un drept de servitute legală de trecere subterană, de suprafață sau aeriană.
# se menționează faptul că se pot face investiții în sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale, și în unitățile administrativ-teritoriale cu o populație de sub 2.000 de locuitori.
În cadrul sesiunii de depuneri de cereri de finanțare prin Programul Național de Investiții "Anghel Saligny” pentru domeniile alimentare cu apă, canalizare, drumuri și poduri au fost transmise 7.368 de cereri de finanțare din partea a 3.149 unități administrativ-teritoriale, inclusiv 33 asociații de dezvoltare intercomunitară.
Bugetul total al Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”, în perioada 2021-2028, va fi de 65,5 miliarde de lei, limită maximă în baza căreia se pot încheia contracte de finanțare multianuale.
Toate autoritățile locale din județul Argeș au depus 244 de proiecte, dintre care 86 pentru înființarea sau extinderea de rețele de apă și canalizare, iar 158 pentru modernizarea drumurilor și pentru poduri. În cadrul acestui program județului nostru i-au fost alocate 1,6 miliarde de lei, dintre care 600 de milioane de lei pentru apă și canalizare și 700 de milioane de lei pentru infrastructură rutieră.”