Tipărire

poienarii de muscel latPrimăria Poienarii de Muscel intenționează să acceseze fonduri prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) pentru reabilitarea energetică a unor clădiri din subordine. Momentan se află în lucru documentații pentru viitoare proiecte ce vor fi depuse în cadrul ”Programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice”, derulat de AFM.

Acestea vizează reabilitarea Grădiniței Groșani, a Căminului Cultural Jugur, dar și a dispensarului și școlii din același sat. Lucrările avute în vedere sunt montarea de panouri fotovoltaice, anveloparea termică a clădirilor, precum și schimbarea tâmplăriei. Obiectivul investițiilor este creșterea eficienței energetice a clădirilor publice prin reabilitarea termică pentru reducerea pierderilor de energie si îmbunătățirea confortului termic.
Au fost realizate documentații și depuse proiecte și pentru amenajarea unor locuri de joacă în comună. ”Ne dorim să amenajăm trei locuri de joacă, câte unul lângă fiecare grădiniță din localitate. La Poienari, Groșani și Jugur. Ca sursă de finanțare am identificat Granturile Norvegiene, cu fonduri alocate prin Ministerul Fondurilor Europene, granturi care propun scheme de finanțare nerambursabilă pentru astfel de obiective”, afirmă primarul Ion Banzea.

Licitație pentru pășuni
Primăria Poienarii de Muscel a organizat în luna mai licitație pentru închirierea pe o durată de 10 ani a islazurilor comunale. Anul acesta au fost scoase la licitație pășunile din satele Jugur (51 ha) și Groșani (41 ha), iar anul viitor va fi scoasă la licitație cea din satul Poienari (43 ha). ”Cei care închiriază au obligația să întrețină islazurile comunale, să le păstreze în forma în care le-au preluat. Islazurile trebuie curățate, date cu îngrășăminte și trebuie asigurat accesul la pășunat tuturor vitelor cetățenilor comunei”, precizează edilul din Poienarii de Muscel.