bucura pnnrDe luni, 16 mai 2022, autoritățile locale pot accesa 2,73 miliarde de euro din PNRR, anunță deputatul PSD de Argeș Simona Bucura-Oprescu. „Fondul Local” este a doua rundă de finanțare prin PNRR dedicată autorităților publice, după „Valul Renovării”, cu un buget de circa 5,5 miliarde euro, lansat la 1 aprilie 2022.
Ghidul pentru Fondul Local a fost pus în consultare publică din 4 februarie 2022 de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, coordonator de investiție PNRR.

Autoritățile publice locale vor putea depune cererile de finanțare online - https://pnrr.mdlpa.ro/pnrr/
Aplicația digitală este deschisă între 11 mai și 16 mai pentru familiarizare și testare.
Apelul (perioada de depunere cereri de finanțare) va fi deschis între 16 mai 2022 și 30 iunie 2022.
Fondurile europene din Fondul Local sunt prealocate pe fiecare categorie de UAT, dar fiecare categorie de investiție are un buget maxim, care nu poate fi depășit.
Pentru a asigura dezvoltarea echitabilă a localităților, în această schemă de finanțare sunt prevăzute fonduri prealocate, garantate pentru fiecare comună, oraș, municipiu care depune solicitări de finanțare pentru investițiile ce pot fi accesate.
Astfel suma prealocată este de:
- municipiul București - 12.350.000 euro
- fiecare sector - 12.155.000 euro
- fiecare comună - 324.770 euro
- fiecare oraș - 3.189.815 euro
- fiecare municipiu reședință de județ - 12.493.000 euro
- fiecare alt municipiu - 4.193.550 euro.
Vor putea fi realizate 4 categorii de investiții, astfel:
I.1 – Mobilitate urbană durabilă, care conține patru subinvestiții:
I.1.1 - Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante);
I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC;
I.1.3 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice;
I.1.4 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete la nivel local/metropolitan;
I.2 – Construirea de locuințe nZEB plus - pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ.
I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ-teritoriale.
I.4 – Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană.
Stadiul depunerii proiectelor si al consumării alocărilor se va putea urmări online, în timp real, aici: https://mdlpa.ro/pages/pnrrbuget.
Aceasta este a doua runda de finanțări europene PNRR adresate autorităților locale, lansată de MDLPA, după Valul Renovării, care a fost deschisa la 1 aprilie și finanțează lucrări și dotări pentru eficientizarea energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale și publice, cu o alocare de circa 5,5 miliarde Euro.
Credit: Guvernul României, Roxana Mînzatu