Tipărire

acorFiliala Argeș a Asociației Comunelor din România se va întruni joi, 5 mai, în cadrul Adunării Ordinare Generale pe anul în curs. „Dincolo de faptul că se vor discuta chestiuni ce țin de „bucătăria internă” a Filialei, am optat pentru convocarea acestei Adunări Generale Ordinare la începutul lunii mai pentru a aduce la cunoștință membrilor hotărârile luate în cadrul Adunării Generale a Asociației Comunelor din România, care a avut loc la București, la finele lunii martie.”, a declarat Ion Dumitru, președintele ACoR Argeș.

                                                                                                 CONVOCATOR

În temeiul Art. 10 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Filialelor Județene ale ACoR se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Filialei Județene Argeș a ACoR, joi, 5 mai 2022, ora 14.00, în sala de festivități din comuna Boteni.

Ordinea de zi a Adunării generale este următoarea:
1. Informare privind activitatea Consiliului Director și președintelui filialei, pe anul 2021.
2. Analiza modului în care se organizează și funcționează activitățile prin cooperare (audit public intern, urbanism, utilități publice).
3. Prezentarea bilanțului contabil și raportului cenzorului pe anul 2021.
4. Analiza modului în care fiecare membru al ACoR Argeș s-a implicat în îndeplinirea obligațiilor statutare.
5. Propuneri pentru creșterea performanței Filialei în anul jubiliar „25 de ani de la înființarea ACoR, în județul Argeș”.

Notă: Informații suplimentare despre organizarea evenimentului se pot obține de la Dl. Vasile Leau, primarul comunei Boteni. Tel. - 0744.314.393.

Președintele Filialei Județene a ACoR,
Primarul Comunei Albota,
Ion Dumitru