Tipărire

40Anunţă lansarea, în perioada 20 februarie - 23 martie 2015, a sesiunii de cereri de proiecte pentru Măsura 1.1.2.- Instalarea tinerilor fermieri.
# Data limită de depunere a proiectelor: 23 martie 2015 (ora 15.00)
# Locul unde se pot depune proiectele – GAL Ţinutul Argeşul de Mijloc, com. Merişani, sat Dobrogostea nr. 459, de luni până vineri între 9.00-15.00
# Fond disponibil alocat în această sesiune: 40.000 euro
# Suma maximă nerambursabilă pentru finanţarea unui proiect:  40.000 euro.
# Suma minimă nerambursabilă pentru finanţarea unui proiect: 12.000 euro
# Solicitantul finanţării este obligat să depună o declaraţie prin care se angajează să raporteze către GAL toate plăţile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de APDRP către beneficiar. Modelul declaraţiei solicitate este disponibil pe site-ul gal www.gal-tam.ro.