Tipărire

mioveniPrimăria și Consiliul Local Mioveni vor acorda pentru anul școlar 2021-2022 (semestrul al doilea) burse elevilor care frecventează unitățile de învățământ din oraș. Bursele sunt împărțite în mai multe categorii cu valori diferite, precum burse de performanță, burse de merit, burse de studiu și burse sociale.
Iată care sunt condițiile de acordare a acestora:

1. Bursele de performanță se acordă astfel:
1.1 Elevii premiați la concursurile și olimpiadele naționale organizate de MECTS, cu participare directă, cu caracter tehnico-științific - etapa națională și elevii care s-au calificat în loturile de pregătire organizate de MECTS pentru competițiile internaționale.
Se acordă burse în cuantum lunar pentru elevii care au obținut:
Locul I - 1.000 lei
Locul al II-lea 800 lei
Locul al III-lea 500 lei
1.2 Elevii premiați la concursurile si olimpiadele naționale organizate de MECTS, cu participare directă, cu caracter cultural-artistice și cu caracter sportiv - etapa națională.
Competiții individuale/burse acordate în cuantum lunar:
Locul I - 700 lei
Locul al II -lea 600 lei
Locul al III -lea 500 lei
Competiții pe echipe/bursă acordată o singură dată pe an școlar aceleiași echipe/școala
Locul I – 1.500 lei / echipă
Locul al II -lea - 1.000 lei/echipă
Locul al III -lea 700 lei/echipă
Dacă o echipă câștigă mai multe competiții pe an școlar (ex.de performanță și de merit), bursa se va acorda echipei o singură dată, pentru o singură competiție, cea cu valoare mai mare.
1.3 Olimpiadele, concursurile și competițiile naționale pentru care se vor acordă burse de performanță și de merit sunt cele cu participare directă, din lista actualizată și făcută publică de MECTS, anual, până la data de 1 octombrie a anului școlar pentru care se acordă bursa.
2. Burse de merit se acordă astfel:
2.1 Elevii premiați la concursurile si olimpiadele școlare naționale organizate de MECTS, cu participare directă, cu caracter tehnico-științific – etapă județeană
Se acordă burse în cuantum lunar elevilor care au obținut:
Locul I - 400 lei
Locul al II -lea - 300 lei
Locul al III -lea – 200 lei
2.2 Elevii premiați la concursurile si olimpiadele școlare naționale organizate de MECTS, cu participare directă, cu caracter cultural- artistic si cu caracter sportiv - etapa județeană.
Competiții individuale/ burse acordate în cuantum lunar elevilor care au obținut:
Locul I - 400 lei
Locul al II -lea - 300 lei
Locul al III -lea – 200 lei.
Competiții pe echipe / burse acordate o singură dată pe an școlar aceleiași echipe/școală.
Locul I – 1.000 lei / echipă
Locul al II-lea - 700 lei / echipă
Locul al III -lea - 500 lei / echipă.
Dacă o echipă câștigă mai multe competiții pe an școlar (ex.de performanță și de merit), bursa se va acorda echipei o singură dată, pentru o singură competiție, cea cu valoare mai mare.
2.3 Elevii care au obținut medii generale cuprinse între 9.00 -10.00 inclusiv și nota 10,00 la purtare în anul școlar anterior sau în semestrul I, pentru clasele de început ale învățământului gimnazial, liceal.
Media generală 10.00 - 300 lei /lună
Media generală cuprinsă între 9,50 – 9,99 – 250 lei /lună
Media generală cuprinsă între 9,00 – 9,49 – 200 lei /lună.
3. Bursa de studiu se acordă elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu pe membru de familie pe ultimele 3 (trei) luni, cel mult egal cu salariul minim pe economie și care îndeplinesc condițiile:
Media generală cuprinsă între 8,00 - 8,99
Nota 10,00 la purtare în anul școlar anterior sau în semestrul I pentru clasele de început ale învățământului gimnazial si liceal - 150 lei / lună
4. Burse sociale:
Bursele sociale se acordă conform Legii Educației nr.1/2011 și respectiv Ordinului 5576 /2011- Criteriile Generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, actualizat, emis de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului (MECTS) în cuantum de 200 lei/lună.

Cadastrare gratuită!
Până în anul 2023, terenurile din cartierele Mioveni și Racovița vor fi înregistrate gratuit în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară, în cadrul Programul Național de Cadastru și Carte Funciară 2015-2023 (PNCCF). Cetățenii deținători de terenuri sunt beneficiarii direcți ai acestui program, iar înregistrarea proprietăților în sistemul integrat de cadastru se va realiza gratuit.
Pentru o informare corectă legată de cadastrarea gratuită, proprietarii de terenuri din Mioveni – zonele ”Valea Bisericii”, „Strâmba”, „Sub Coastă”, „Bălți” și „Lilieci”, sunt invitați la sediul Primăriei, Biroul Fond Funciar, în intervalul 08.00- 14.00, de luni până vineri, începând cu data de 1 noiembrie 2021.