Tipărire

mioveniPe 29 martie, la Mioveni, a fost semnat Memorandumul - Școala Duală ACAROM, un proiect de anvergură inițiat în parteneriat cu autoritățile locale, unitățile de învățământ (Primăria Mioveni, Liceul Tehnologic Construcții de Mașini Mioveni, Inspectoratul Școlar Județean Argeș, Universitatea Pitești), Automobile Dacia și Asociația Constructorilor de Automobile din România (ACAROM). Documentul prevede analiza înființării și posibilității de concepere, realizare și funcționare a unei școli duale de învățământ profesional și tehnic, sub egida ACAROM.

Școala Duală ACAROM este un proiect pilot de educație și formare profesională care urmărește tendințele de pe piața muncii și își propune adaptarea la nevoile viitoare de competențe în domeniul automobilului. Totodată, este prevăzut ca o alternativă viabilă pentru acoperirea nevoii de forță de muncă calificată de nivel 3 si 4 (tehnicieni) într-o primă etapă, iar ulterior, în viitor, nivelul 5 (tehnician superior). Aceasta ar putea funcționa în cadrul Liceului Tehnologic Construcții de Mașini din Mioveni.
Memorandumul a fost semnat de către Christophe Dridi, Președinte ACAROM, Mihai Bordeanu, Director General și Președinte CA Automobile Dacia, Ion Georgescu, Primar Mioveni, Liliana Murguleț, Inspector Școlar General Argeș, Zorina Tudor, Director Liceul Tehnologic de Construcţii Mașini Mioveni și Dumitru Chirleșan, Rector Universitatea din Pitești.
"Învățământul universitar este indispensabil și are un nivel excelent în România, dar trebuie să fie însoțit de învățământul dual pentru că e nevoie de specialiști pe piața muncii. Avem nevoie de ingineri, dar avem nevoie și de tehnicieni specializați, cum ar fi sculeri matrițeri, frezori, electromecanici utilaje, roboticieni, specialiști în digital. Speram că angajamentul pe care ni l-am luat astăzi, alături de actori cheie ai proiectului, să prindă roade într-o construcție perenă. Argeșul va deveni, astfel, un pol de referință al industriei auto românești," a declarat Christophe Dridi, președinte ACAROM.
"Comunitățile locale trebuie să se dezvolte, iar pentru aceasta e nevoie și de implicarea mediului privat. La nivelul comunității argeșene, Dacia a profesionalizat generații de elevi în diverse meserii care țin de domeniul auto, de-a lungul parteneriatelor de durată pe care le are cu cele două licee de profil tehnologic din județ. Beneficiile învățământului profesional dual sunt multiple pentru elevi. Prin îndrumarea tutorilor noștri, aceștia dezvoltă competențe tehnice teoretice, dar mai ales practice, care îi ajută să se specializeze pentru meseriile viitorului. Prezența mediului privat în economia României contribuie semnificativ la inserția profesională a tinerilor și la viitorul lor," a adăugat Mihai Bordeanu, Director General Dacia.
“Prin acest proiect, dacă vom reuși să îl concretizăm așa cum ne-am propus, le vom oferi o șansă reală tinerilor pentru a rămâne în țară, unde instituțiile noastre de învățământ le pot oferi o pregătire profesională calitativă, în parteneriat cu agenții economici interesați să le ofere un loc de muncă, odată cu absolvirea cursurilor. Prin Școala Duală ACAROM companiile care desfășoară activități în orașul Mioveni și în județ pot contribui activ și pot dezvolta mai mult acest tip de învățământ. Aceasta poate reprezenta o soluție reală pentru piața forței de muncă din Argeș, în special pentru domeniul automotive care, în prezent, se confruntă cu mari probleme legate de formarea de personal pe anumite sectoare tehnice. Mă bucur că acest parteneriat va aduce plus-valoare Liceului Tehnologic Construcții de Mașini Mioveni, unitate în cadrul căreia dorim să dezvoltăm acest proiect educațional,” a declarat Ion Georgescu, primarul orașului Mioveni.
Semnarea Memorandumului reprezintă un prim pas esențial, urmând ca în etapa următoare să se realizeze un studiu de prefezabilitate, care să cuprindă structura, organizarea, nevoile și modalitățile de finanțare pentru implementarea proiectului și susținerea activității Școlii duale ACAROM. Studiul de prefezabilitate va sta la baza deciziei de înființare a Școlii.