Tipărire

babanaÎn ziua de 18 noiembrie 2020, ora 10.00, s-au deschis ofertele privind atribuirea contractului de concesiune a ,,Serviciului de Utilitate Publica de Distribuție a Gazelor Naturale" în comuna Babana. Au depus oferte reprezentanții firmelor SC Premier Energy SRL și Gazprom Internațional Distribution SRL.
„Proiectul privind introducerea rețelei de alimentare cu gaze în comună a fost depus la Ministerul Fondurilor Europene. Urmează să primim notificări privind completarea acestuia. Rețeaua va avea o lungime de 46 km, valoarea investiției ridicându-se la suma de 24.275.442 lei.”, a declarat primarul Bebe Ivan.