Tipărire

sapata primarUnul dintre cei mai tineri primari pe care îi are județul Argeș se apropie de terminarea celui de-al doilea mandat la conducerea Primăriei Săpata. ”A fost mandatul în care am reușit să finalizez alimentarea cu apă a întregii comune, am modernizat mai multe drumuri comunale, am cadastrat suprafețe importante din extravilanul localității, am reabilitat școala și am extins și modernizat căminul cultural. Sunt promisiunile pe care le-am făcut acum patru ani și pe care, iată, le-am respectat. În continuare, voi fi același om de cuvânt, același primar care se ocupă de prosperitatea comunei” - Micu Laurențiu, Primar Săpata.

Investiții realizate în perioada 2016 – 2020
# Modernizare 5 km drumuri comunale prin asfaltare, în satele Mîrțești  și Bănărești;
# Modernizare prin asfaltare, inclusiv rigole betonate, a străzii Bădițanilor din satul Găinușa;
# Modernizare prin asfaltare, inclusiv amenajare parcare la dispensarul uman din satul Bănărești;
# Modernizare și dotare a Căminului Cultural din satul Bănărești;
# Modernizarea Școlii Gimnaziale ”Dumitru Udrescu” din satul Bănărești prin înlocuire acoperiș, izolație termică exterioară, înlocuire centrale termice pe lemne, construire grupuri sanitare/toalete noi, dotare cu sistem de supraveghere video;
# Finalizare și punere în funcțiune a bazei sportive din satul Găinușa (achiziție și montare gazon sintetic multisport, dotarea nocturnei cu proiectoare pe led);
# Modernizare iluminat public (montare lămpi cu led pe drumul județean 679 și suplimentarea lămpilor în celelalte sate);
# Achiziționare buldoexcavator  pentru dotarea Serviciului Public de Gospodărire Comunală al localității Săpata;
# Modernizarea sistemului de supraveghere video al comunei săpata;
# Cadastrarea gratuită a terenurilor (1.000 de imobile fiind finalizate, aproximativ 1.400 de imobile în lucru);
# Denisiparea /curățarea forajului și a bazinului de apă al rețelei de alimentare cu apă din satele Lipia și Găinușa;
# Denisiparea / curățarea forajului și a bazinului de apă din satul Dealu Bradului;
# Acordarea anuală de sprijin financiar pentru toate parohiile din comuna Săpata;
# Donarea cu titlu gratuit către Parohia Dealu Bradului a terenului necesar construirii unei noi biserici în satul Dealu Bradului;
# Forarea unui nou puț de mare adâncime în satul Drăghicești, pentru alimentarea cu apă a satelor Drăghicești și Popești;
# Procurarea de mobilier pentru școli și grădinițe;
# Îmbunătățirea sistemului de colectare a gunoiului menajer prin colectarea individuală (”din poartă în poartă”);
# Decolmatarea și amenajarea lacului comunal ”Puturoasa”;
# Decolmatarea canalelor pluviale din comuna Săpata pentru prevenirea inundațiilor;
# Organizarea anuală a Zilei Comunei Săpata, de sărbătoarea Sfintei Maria, și premierea cuplurilor care au împlinit 50 de ani de la încheierea căsătoriei;
# Reabilitare cabină foraj puț alimentare cu apă în satul Mîrțești;
# Curățirea și vopsirea podului metalic peste râul Cotmeana pe DC 153 (la școală);
# Întreținerea și reabilitarea periodică a drumurilor comunale.

Proiecte de viitor
# Modernizarea prin asfaltare a drumului comunal Găinușa – Dealu Bradului (proiect în derulare);
# Modernizarea prin asfaltare a drumului comunal din satul Drăghicești (proiect în derulare);
# Modernizarea prin asfaltare a mai multor drumuri și ulițe comunale în satele Mîrțești, Bănărești, Popești și Găinușa;
# Înființarea sistemului de distribuție a gazelor naturale în comuna Săpata (proiect în derulare);
# Construire pod peste râul Cotmeana , în Punctul ”Comănești”, sat Mîrțești, în parteneriat cu Primăria Comunei Lunca Corbului (proiect în derulare);
# Modernizarea iluminatului public în toate satele;
# Modernizarea Școlii ”Alexandru Guță” din satul Găinușa;
# Modernizarea podețelor comunale  - Ciobești și Dragomirești;
# Continuarea cadastrării gratuite a terenurilor din comuna Săpata;
# Modernizarea sistemului de supraveghere video la nivelul localității Săpata;
# Amenajare locuri de joacă pentru copii;
# Amenajarea unui spațiu de garare a utilajelor din dotarea primăriei;
# Realizarea strategiei de dezvoltare locală pentru perioada 2021 -2027, necesară accesării fondurilor europene.