Tipărire

ratesti primar”Am împăcarea sufletească că am făcut tot ce a ținut de mine pentru a crea o administrație locală mai eficientă, o comună mai dezvoltată, în care cetățenii să beneficieze de condiții decente de trai. Mărturie stau proiectele demarate, unele finalizate, altele în derulare, dar și cele care urmează să fie finanțate. Important este nu doar ce am făcut, ci ceea ce se va face pentru comuna Rătești în perioada următoare. Voi continua să caut soluții de finanțare pentru proiecte care să acopere cât mai bine necesitățile locuitorilor comunei, voi continua să muncesc cu credința și speranța că localitatea noastră va ajunge tot mai aproape de standardele europene” – Petrică Vasile Cornel, Primar Rătești.

Investiții realizate în perioada 2016 -2020
# Modernizarea drumului comunal  DC104 Rătești – Furduiești;
# Reabilitarea Dispensarului uman din satul  Tigveni;
# Extinderea rețelei de apă în satul Pătuleni;
# Alimentare cu apă în satul Mavrodolu;
# Alimentare cu apă în satele Ciupa Mănciulescu și Nejlovelu;
# Construire dispensar uman în satul Furduiești;
# Construire clădire anexă la Școala I-VIII cu destinație grupuri sanitare în satul  Tigveni;
# Construire teren sport multifuncțional sintetic în satul Tigveni;
# Pietruirea drumurilor comunale și a drumurilor de exploatare agricolă pe toata raza localității;
# Construirea de adăpători în islazurile comunale;
# Darea în funcțiune a grădiniței din satul Tigveni;
# Suplimentarea numărului de pubele și trecerea la sistemul  de colectare din poartă în poartă a deșeurilor menajere;
# Modernizarea școlilor din satele Pătuleni, Furduiești și Nejlovelu cu centrale termice și grupuri sanitare;
# Extinderea rețelelor de iluminat public pe toate ulițele comunale.

Obiective de viitor
# Înființarea rețelei de canalizare în toate satele comunei Rătești;
# Asfaltare drumuri comunale în satele Ciupa Mănciulescu, Nejlovelu, Mavrodolu;
# Înființarea rețelei de alimentare cu gaze;
# Întreținerea și pietruirea drumurilor de exploatație agricolă;
# Modernizarea sistemului de iluminat public;
# Actualizarea Planului Urbanistic General și introducerea terenurilor în intravilan, în vederea construirii de locuințe;
# Renovarea tuturor școlilor și grădinițelor;
# Modernizarea și dotarea Căminului Cultural;
# Modernizare, consolidare și extindere Școala Gimnaziala ”Gh. I. C Brătianu”
# Înființarea locurilor de joacă în incintele școlilor și grădinițelor.