Tipărire

micesti primarIntervalul 2016-2020 este probabil, din punctul de vedere al investițiilor publice, cea mai prolifică perioadă din istoria comunei Micești. Administrația condusă de primarul Dumitru Voicu a gestionat o serie de realizări pentru a căror ducere la îndeplinire s-au folosit nu doar fonduri proprii, ci și fonduri atrase din diferite surse: județene, guvernamentale și europene.

„Numai cineva de rea credință nu poate observa câte s-au schimbat la Micești în ultimii ani. Iar transformările continuă, pentru că avem în derulare o serie de investiții menite să ridice calitatea vieții locuitorilor. Mă refer aici la introducerea alimentării cu gaze, alimentare cu apă, construirea de unități de învățământ, modernizarea și dotarea Căminului Cultural, noul Dispensar și multe, multe altele. Evident, toate aceste proiecte nu puteau prinde viață fără sprijinul consilierilor locali, cărora țin să le mulțumesc pentru sprijinul și interesul acordat în realizarea acestor obiective.”, spune primarul din Micești, Dumitru Voicu.
Obiective de investiții finalizate sau în derulare
# Achiziție buldoexcavator - finalizat. 
# Teren sport sat Purcăreni - finalizat.
# Modernizare drumuri județene: DJ740 și DJ731D - finalizat.
# Centru de informare turistică - finalizat.
# Extindere și dotare Școala Gimnazială Purcăreni - finalizat
# Extindere și dotare Școala Gimnaziala nr. 1 Micești - finalizat
# Extindere și dotare Școala Primara nr.1 Păuleasca - finalizat.
# Reparații capitale Monumentul Eroilor „Mircea cel Bătrân” - finalizat.
# Amenajări exterioare, cale de acces-alee beton la Școala Micești – finalizat.
# Pod din beton armat peste pârâul Păuleasca, pe drum vicinal Micești-Troislav, km 0+050 - finalizat.
# Soluție alternativă în situație de urgență - sistem de alimentare cu apă în satul Păuleasca - finalizat.
# Pod pentru trafic ușor pe drum lateral din DJ 740, peste apa Miceasca, punctul Băile Comunale - finalizat.
# Regularizare pârâu Păuleasca cu lucrări hidrotehnice (gabioane) - finalizat.
# Extindere a conductei de distribuție gaze naturale din str. Verginia, DJ 740, DN 73, str. Giurca, DJ 731D, drum comunal Micești, localitatea Micești - finalizat
# Grădiniță cu program normal, sat Purcăreni - în curs de execuție.
# Înființare dispensar uman în comuna Micești - în curs de execuție.
# Alimentare cu apă în satele Purcăreni și  Micești - în curs de execuție.
# Construire grădiniță cu program prelungit P+E+M-50 copii, în satul Micești - în curs de execuție.
# Modernizare și dotare cămin cultural Micești - în curs de execuție.
# Amenajare intersecții în Comuna Micești - în curs de execuție.
# Soluție alternativă în situație de urgență - sistem de alimentare cu apă în satul Purcăreni - în curs de execuție.
# Înființare creșă în Comuna Micești - în procedura de achiziție.
# Înființare sistem de alimentare cu gaze în satul Purcăreni - în curs de execuție.

Investiții planificate
# Creșa Micești - Dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcolară - în procedura de achiziție.
# Extinderea conductei de distribuție gaze naturale pe Aleea Prelungirea Vișoianca, Aleea Poștei, Aleea Dealul Mare, Strada Gârlei, Aleea Biserica Micești, Valea Teascului, Strada Zăvoi, Valea lui Alb, Aleea Dumbravei, Biserica Evanghelică, Aleea Pârvu, din localitatea Micesti, ETAPA II - în procedură de achiziție.
# Extinderea sistemului de canalizare în satul Micești - în procedura de achiziție.
# Prima înființare a rețelei publice de apă uzată, inclusiv stație de epurare în satele Micești și Purcăreni - în procedura de achiziție.
# Înființare sistem alimentare cu apă în satul Brânzari - în procedura de achiziție.
# Înființare sistem de alimentare cu gaze în satul Păuleasca - în procedura de achiziție.
# Asigurarea independentei energetice - clădiri publice și iluminat public stradal - propunere.
# Modernizarea drumurilor locale din Comuna Micești - propunere.
# Redarea identității istorice și culturale prin construcția stabilimentului/parcului „Mircea cel Bătrân” în punctul Cetatea lui Mircea - Dealul Mare și instituirea simbolului creștin - propunere.
# Realizarea unui club de Rally-cross și amenajarea unei baze de concurs - propunere.
# Finalizarea bazei sportive - propunere.