Tipărire

babana 2Pentru acest an Primăria Băbana are în plan realizarea unor investiții în valoare de aproape 3 milioane de lei. Vizată, în principal, este infrastructura rutieră și de utilități. Fondurile provin de la bugetul local, Consiliul Județean Argeș, fonduri guvernamentale și fonduri externe.

# Asfaltare DC177B, Piscul Radului – Măneasa – 62.000 lei (CJ Argeș) + 1.602.950 (fonduri guvernamentale PNDL 2)
# Canalizare și epurare ape menajere și uzate Băbana – 100.000 lei (CJ Argeș) + 14.500 lei (buget local)
# Asfaltare DJ731B, lungime 1.174 m – 534.990 – buget local
# Studiu fezabilitate introducere gaze – 57.200 lei, buget local
# Foraj puț foraj Băbana-Durduiești – 50.000 lei, CJ Argeș
# Sală de sport Școala Băbana – 90.000 de lei, buget local.
# Grup sanitar Școala Slătioarele – 46.948 lei, CJ Argeș
# Ridicari topo DC, DJ, DL - SF gaze – 15.000 lei, buget local
# Zonă agrement sat Groși – 212.450 – GAL, fonduri externe
# Stație călători Slătioarele-Bazin – 3.500 lei, buget  local
# Achiziție 5 hidranți stradali cu sistem complet – 10.000 lei, buget local
# Lămpi led, 300 buc. – 50.400 lei, buget local
# Mobilier, sistem de joacă Grădinița Băbana, module iluminat + amenajare cancelarie Școala Băbana – 15.000 lei, buget local
Total: 2.865.008 lei.