Tipărire

servsal 1ADI SERVSAL Argeș şi Consiliului Județean Argeș au organizat, miercuri, 27 martie, un amplu eveniment intitulat ,,Soluții de tratare a deșeurilor pentru evitarea de la depozitare și atingerea țintelor de asumate”.
Evenimentul a cuprins, pe lângă expuneri teoretice asupra problemei în cauză, susținute de Gabriel Moiceanu - director executiv ADI SERVSAL Argeș, Ion Mînzînă – vicepreşedinte CJ Argeş și Edmund Piess - director general Geocycle, și o vizită în teren, la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor de la Depozitul Ecologic Pitești-Albota. Participanţii au putut vizita instalaţiile de sortare pentru fracţia uscată (reciclabile) dar şi ansamblul utilajelor de tratare mecanică pentru deşeurile reziduale.

Printre invitaţi s-au mai numărat şi Nicolae Tudose - secretar de stat în MDRAP, Cosmin Teodoru – directorul Direcţiei Deşeuri din Ministerul mediului şi Mihai Rohan – preşedinte CIROM.
România și-a asumat, prin transpunerea în legislația națională (L. 31/2019), să aplice și să implementeze legislația europeană privind pachetul de economie circulară pentru gestionarea deșeurilor. De asemenea, România și-a asumat atingerea țintelor privind reutilizarea, reciclarea și valorificarea energetică, în vederea reducerii cantităţilor eliminate prin depozitare.
Principala preocupare a CJ Argeş şi a UAT-urilor membre în ADI SERVSAL este să dezvolte infrastructura de tratare mecanică şi biologică, să evite penalităţile aplicate de AFM prin reducerea cantităţilor depozitate. În acest sens, au aprobat investiţii de peste 3,5 milioane de euro pentru completarea şi dezvoltarea infrastructurii actuale. Parte din aceste investiţii au fost realizate de operatorii care gestionează infrastructura de sortare şi tratare la Câmpulung şi Curtea de Argeş, dar au fost atraşi şi parteneri din industria valorificării energetice, pentru investiţiile de la Centrul de Management Integrat al Deşeurilor de la Piteşti-Albota.
Rămân ca priorităţi pentru organizarea şi gestionarea sistemului:
- Sortarea la beneficiar şi depozitarea în saci (gospodării individuale) sau containere dedicate (blocuri);
- Colectarea separată a fluxurilor reciclabile de către operatorii de salubritate;
- Devierea deșeurilor biodegradabile în compostoare individuale. În zona urbană – colectare separată și tratare în platforme industriale de la Câmpulung, Curtea de Argeş, Costeşti şi Piteşti;
- Tratarea/sortarea deșeurilor reziduale - pregătirea pentru valorificare energetică și tratarea biologică (în brazdă) pentru fracția umedă din deșeurile reziduale.
Aplicarea cu succes a acestor strategii la nivelul județului Argeș presupune asumarea și respectarea unor obligații de către toți actorii implicați în sistem: unități administrativ teritoriale (primării), beneficiari ai serviciului de salubritate (cetățeni, instituții publice și agenți economici) și operatorii desemnați să efectueze serviciul (colectare și transport).
Obligații UAT-uri:
- Să acopere 100% aria administrativă cu servicii de colectare;
- Să acopere costurile aferente serviciului de salubrizare prin taxe/tarife speciale conform Legii 101/2006;
- Să aprobe și să implementeze Planurile Locale de Gestionare a Deșeurilor pentru atingerea țintelor de reciclare și deviere de la depozitare impuse de Legea 31/2019.
Obligații beneficiari:
- Să selecteze deșeurile generate și să le depună separat;
- Să achite contravaloarea serviciului de salubritate;
- Să devieze deșeurile biodegradabile în compostoarele individuale din gospodăriile proprii;
Obligații operator salubritate:
- Să respecte graficele de colectare și să preia separat deșeurile pe fiecare flux de la beneficiar;
- Să atingă indicatorii prevăzuți în contract;
- Să nu ridice deșeurile depozitate în amestec, acolo unde planul local prevede acest lucru;
- Să asigure recipienți de colectare separată în zona blocurilor, pubele și saci pentru gospodăriile individuale;
- Operatorii staţiilor de sortare au obligaţia să asigure un grad de sortare de peste 75% din deşeurile primite şi să gestioneze datele privind trasabilitatea şi raportarea corectă, precum transparenţa acestor date.