Tipărire

cateasca vice adrian banuta 3Am început în forță această primăvară, continuând lucrări contractate și demarate în anul precedent. Finalizarea asfaltării celor două străzi din satele Cireșu și Siliștea, construirea terenului sintetic din satul Căteasca, execuția celor cinci extinderi de rețele distribuție a gazelor din satele Căteasca, Gruiu și Siliștea pentru care avem realizată și aprobată întreaga documentație tehnică.

În perioada imediat următoare reluăm lucrările la extinderile de iluminat public din satele Recea, Catanele, Coșeri și Gruiu precum și la gospodăria de apă din satul Siliștea ce va alimenta sistemul de distribuție Cireșu-Siliștea. Suntem în stadiu avansat cu studiul de fezabilitate pentru sistemul de canalizare Căteasca-Coșeri, obiectiv pentru care s-au realizat ridicările topo și studiile geo, în prezent lucrându-se efectiv la documentația tehnico-economică.
Așteptăm aprobarea bugetului pentru anul 2019 și, implicit, a listei de investiții pentru a bugeta proiecte în continuare care vizează reparații pe drumurile comunale (str. Stadionului, str. Prof. Buga Marin, str. Mihai Eminescu), realizarea unor parcuri în satele Cireșu și Căteasca și altele noi, respectiv anveloparea termică a Școlii Cireșu, împrejmuirea laterală a Școlii Cireșu și amenajarea unui cabinet stomatologic în satul Căteasca.
În acest an ne dorim să începem și lucrările de înregistrare sistematică a terenurilor din comuna noastră prin finanțare contractată cu ANCPI și o eventuală coplată pentru care vrem să prevedem în buget sumele necesare. În perioada următoare așteptăm și vizita în teren a reprezentanților AFIR pentru proiectul ”Dotare compartiment auxiliar” (tractor, remorcă și utilaje), în urma căreia sperăm să semnăm primul contract de finanțare cu bani europeni al comunei Căteasca. Evident va fi o premieră rușinoasă pentru toți cei ce vremelnic s-au perindat la conducerea administrației publice Căteasca și nu au reușit să acceseze nici o finanțare din fondurile de preaderare și nici din cele două exerciții financiare derulate în cei peste 12 ani de când suntem membri ai Uniunii Europene.
Intrăm în luna aprilie, lună a sărbătorilor pascale, sărbători care în mod obișnuit sunt precedate de activități de curățenie a locuințelor și gospodăriilor. Ne alăturăm și noi, administrația locală, acestui efort de împrospătare a mediului în care trăim prin acțiuni de conștientizare a populației despre necesitatea de a curăța și igieniza domeniul public în fața gospodăriilor și a proprietăților deținute. Mai mult decât atât, vom continua și în acest an ecologizarea domeniului public în parteneriat cu firma Ekologik Consulting & Sanitation. Vor fi organizate acțiuni de curățire a curților obiectivelor de interes public precum și a rezervelor, rigolelor, șanțurilor din fața lor, a terenurilor virane, a zonelor adiacente cursurilor de apă și lacurilor. În acest context aș vrea să amintesc că ideal ar fi să nu ne rezumăm doar la curățenia fizică a spațiului de locuit și a mediului înconjurător și să ne gândim și la cea spiritual-sufletească! E bine să ne facem curățenie și ordine prin gânduri, emoții, trăiri, comportamente, acțiuni. Și vă îndemn ca aceasta să devină obișnuință, să nu așteptăm venirea Paștelui sau Crăciunului pentru a curăța mintea și sufletul și a trăi în armonie!

Cu sinceritate și bună credință,
Viceprimar, Adrian Bănuță