Tipărire

subventii 2017APIA a făcut publice noi detalii cu privire la schemele si culturile pentru care fermierii romani vor putea solicita subvenţii în cadrul Campaniei 2017. Conform legislaţiei în vigoare, agricultorii vor putea depune cererile unice începând cu 1 martie.
Potrivit Agenţiei de Plăţi, în acest an fermierii vor putea beneficia de sprijin financiar din fonduri europene şi de la bugetul naţional pentru următoarele scheme de plată/măsuri de sprijin/ajutor:

1. Schema de plata unică pe suprafaţă (SAPS);
2. Plata redistributivă;
3. Plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu;
4. Plata pentru tinerii fermieri;
5. Plata pentru micii fermieri;
6. Ajutoare naţionale tranzitorii (ANT): ANT1 – culturi în teren arabil; ANT2 – in pentru fibră; ANT3 – cânepă pentru fibră; ANT4 – tutun; ANT5 – hamei; ANT6 – sfeclă de zahăr; ANTZ 7 – bovine-lapte; ANTZ 8 – bovine-carne; ANTZ 9 – ovine/caprine.
7. Sprijinul cuplat pentru:
# Soia;
# Lucernă
# Mazăre boabe pentru industrializare
# Fasole boabe pentru industrializare;
# Cânepă pentru ulei şi fibră;
# Orez;
# Sămânţă de cartof;
# Hamei;
# Sfeclă de zahar
#Tomate pentru industrializare cultivate în câmp
# Castraveţi pentru industrializare cultivaţi în câmp
# Legume cultivate în sere
# Legume cultivate în solarii
# Prune destinate industrializării pentru obţinere
de produse alimentare nonalcoolice
# Mere destinate industrializării pentru obţinerea
de produse alimentare nonalcoolice
# Cireşe şi vişine destinate industrializării pentru
obţinerea de produse alimentare nonalcoolice
# Caise şi zarzăre destinate industrializării pentru
obţinerea de produse alimentare nonalcoolice
# Cartofi timpurii, semitimpurii şi de vară
# Ovine
# Caprine
# Taurine din rase de carne şi metişii acestora
# Vaci de lapte
# Bivolite de lapte;
# Viermi de matase.
8. Măsura 10 – Agro-mediu şi climă
# Pachetul 1 – pajişti cu înaltă valoare naturală (HNV): 142€/ha/an
# Pachetul 2 – practici agricole tradiţionale (aplicat numai în combinaţie cu Pachetul 1) varianta 2.1 – lucrări manuale pe pajişti permanente utilizate ca fâneţe:100 €/ha/an; varianta 2.2 – lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti permanente utilizate ca fâneţe: 21 €/ha/an
# Pachetul 3 – pajişti importante pentru păsări:
- sub-pachetul 3.1 – Crex crex: varianta 3.1.1 – lucrări manuale pe pajişti importante pentru Crex crex: 310 €/ha/an; varianta 3.1.2 – lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru Crex crex: 231 €/ha/an
- sub-pachetul 3.2 – Lanius minor şi Falco vespertinus varianta 3.2.1 - lucrări manuale pe pajişti importante pentru Lanius minor şi Falco vespertinus: 159 €/ha/an; varianta 3.2.2 – lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru Lanius minor şi Falco vespertinus: 80 €/ha/an
# Pachetul 4 – culturi verzi: 128 €/ha/an
# Pachetul 5 – adaptarea la efectele schimbărilor climatice: 125 €/ha/an
# Pachetul 6 – pajişti importante pentru fluturi (Maculineasp.) varianta 6.1 – lucrări manuale pe pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.): 410 €/ha/an; varianta 6.2 – lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.): 331 €/ha/an.
# Pachetul 7 – terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gaşca cu gât roşu (Branta Ruficollis): 250 €/ha/an
# Pachetul 8 – creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon: Ovine: 87 €/UVM/an, Caprine: 40 €/UVM/an, Bovine- taurine si bubaline: 200 €/UVM/an, Ecvidee: 200 €/UVM/an, Porcine: 176 €/UVM/an.
Pentru a putea beneficia de sprijin prin pachetele 1, 2, 3, 5, 6 şi 7 ale acestei măsuri, parcelele trebuie să fie situate într-un UAT eligibil, aşa cum este stabilit în PNDR 2014-2020. În acest sens, trebuie să consultaţi hârtiile şi listele cu UAT-urile eligibile afişate la centrele judeţene/locale.
9. Măsura 11 – Agricultura ecologică:
Submăsura 11.1 – Sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică;
Pachetul 1 – culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ): 293 €/ha/an
Pachetul 2 – legume: 500 €/ha/an
Pachetul 3 – livezi: 620 €/ha/an
Pachetul 4 – vii: 530 €/ha/an
Pachetul 5 – plante medicinale şi aromatice:365 €/ha/an
Pachetul 6 – pajişti permanente: sub-pachetul 6.1 (zone neeligibile M.10 P1, P2, P3.1, P3.2 si P6): 124 €/ha/an şi sub-pachetul 6.2 (zone eligibile M.10 P1, P2, P3.1, P3.2 si P6,dar parcele fără angajament M.10):87€/ha/an.
Pentru a putea beneficia de sprijin prin subpachetele 6.1 şi 6.2 ale M11.1 si M11.2, parcelele trebuie să fie situate într-un UAT eligibil, aşa cum este stabilit în PNDR 2014-2020.
10. Măsura 13 – Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice.
Sub-măsura 13.1 – Plăţi compensatorii în zona montană: 97 €/ha/an
Sub-măsura 13.2 – Plăţi compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative: 62 €/ha/an;
Sub-măsura 13.3 – Plăţi compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri specifice:75 €/ha/an.
În cazul fermelor cu suprafeţe agricole mai mari de 50 ha (prag de la care începe aplicarea degresivităţii), valoarea plăţii scade pentru acele suprafeţe agricole care depăşesc această valoare:
1-50 ha – 100% din prima acordată pe hectar,
50,01-100 ha – 75% din prima acordată pe hectar,
100,01-300 ha – 50% din prima acordată pe hectar,
peste 300 ha – 35% din prima acordată pe hectar
Pentru sM13.2 si sM13.3, în cazul în care în urma aplicării degresivităţii, valoarea plăţii compensatorii/ha ar ajunge la un nivel inferior celui de 25 €/ha, plata compensatorie acordată pe unitatea de suprafaţă va fi în cuantum de 25 €/ha.
Angajamentele încheiate în cadrul Măsurii 214 -Plăţi de Agro-mediu din PNDR 2007 – 2013 trebuie implementate până la finalizarea celor 5 ani de angajament!

Condiţii generale de eligibilitate
Pentru masurile de mediu si clima din PNDR 2014 – 2020 aplicabile pe terenurile agricole (M10, M11, M13):
– Beneficiarul este utilizatorul unei suprafeţe agricole localizată pe teritoriul României, identificabilă în Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS) şi se înregistrează la APIA cu suprafaţa agricolă;
– Sunt eligibile la plată exploataţiile cu suprafaţa de cel puţin 1 (un) hectar, formate din parcele agricole cu suprafaţa de cel puţin 0,3 hectare;
– În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole sau al arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 hectare şi/sau, după caz, să deţină un număr minim de animale;
– În cazul serelor şi solariilor, suprafaţa minimă a exploataţiei trebuie să fie de 0,3 ha, iar suprafaţa minimă a parcelelor de 0,1 ha.
Pentru P8 al M10, beneficiarul:
– Asigură o densitate a şeptelului de cel puţin 0,3 UVM/ha (încărcătura se calculează la întregul efectiv de animale din ferma şi se raporteaz ăla suprafeţele de pajişti permanente)
– Deţine femele de reproducţie de rasă pură locală în pericol de abandon din speciile prevăzute în Program, înscrise în registrul genealogic al rasei – secţiunea principală.
Pentru M11, beneficiarul:
– Este înregistrat, în fiecare an pentru care solicită sprijin, conform prevederilor legale, ca operator în agricultura ecologică.
– Încheie pe toată durata angajamentului un contract cu un organism de inspecţie şi certificare independent, acreditat conform prevederilor legislaţiei naţionale.
– Prezintă la APIA copia documentului justificativ (certificat de conformitate / master certificat / certificat de confirmare a conversiei) emis de Organismul de Inspecţie şi Certificare.
Pentru Măsurile 11 şi 13, beneficiarul:
– se încadrează în categoria fermierilor activi, în înţelesul art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 şi prevederilor art. 6 al OUG nr. 3/2015.