grevaPe 25 ianuarie, Sindicatele din administrația publică locală afiliate Federației Columna - SCOR (Sindicatului Național al Salariaților Comunelor și Orașelor din România) au notificat Guvernul cu privire la declanșarea grevei generale, ca urmare a politicilor economice și sociale promovate de acesta. Concret, sindicaliștii sunt nemulțumiți de nivelul salarizării funcționarilor din administrația publică, subfinanțarea sistemului și blocarea posturilor. Protestul sindicaliștilor urmărește rezolvarea a trei revendicări.

1. Aplicarea integrală a prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice pentru personalul din Administrația Publică Locală, prin raportarea la salariul minim pe economie de 3.300 de lei. „Nu solicităm majorări salariale, vrem doar să se acorde ce este scris în lege - salariul minim pe economie înmulțit cu coeficientul pe care sindicatul l-a negociat cu primarul”, a precizat Lucian Puiu, președintele Federației Columna - SCOR.
2. Reformarea sistemului de finanțare a bugetelor locale. Administrația Publică Locală este poziționată într-o subfinanțare cronică și sistematică, sistemul de finanțare fiind anacronic și lipsit de coerență, autoritățile publice locale fiind în imposibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile și competențele prevăzute de Constituție și de Lege, situație care are impact negativ și în privința salarizării.
3. Deblocarea negocierilor colective pentru funcționarii publici la nivel de grup de unități/sector de activitate și stoparea ingerinței politicului în exercitarea funcției publice.
Potrivit lui Dan Cârlan, președintele SCOR, 11.100 de salariați din administrația locală a primăriilor comunelor din țară, însumând peste 800 de comune, vor participa la grevă. La nivelul județului Argeș au semnat pentru declanșarea grevei generale un număr de 238 de salariați din primării. 
Greva generală ar urma să fie declanșată pe 5 februarie, pe termen nelimitat.