63În perioada 19-24 iulie 2015, la Hotelul Europa din stațiunea Eforie Nord, Adunarea Generală a Asociației Comunelor din România se va întruni în sesiune extraordinară. Tot atunci, va avea loc și ședința ordinară, pe semestrul II, al Consiliului Director al aceleiași asociații. Convocarea vizează cu precădere:

# Discutarea principalelor priorități și direcții de dezvoltare ale Asociației Comunelor din România în perioada 2014-2016, ținând seama și de acordul de parteneriat dintre Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice  și ACoR, nr.73072/548/12.09.2013, în scopul elaborării unui raport de progres care să fie prezentat conducerii Ministerului.
# Analiza problemelor cu care se confruntă comunele din România și implicit autoritățile administrației publice locale ale acestora, precumpănitoare fiind salarizarea total necorespunzătoare a secretarului comunei, a personalului din aparatul de specialitate al Primarului, precum și a celui din celelalte servicii/ instituții public de interes local.
# Prezentarea stadiului proiectelor cu finanțare din Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, în care AcoR este partener.
# Analiza nivelului de încasare a cotizațiilor aferente anului 2015, precum și a gradului de recuperare a cotizațiilor restante, aferente anilor 2013 și 2014.
# Analiza activității de audit public intern desfășurată la nivelul filialelor județene ale Asociației Comunelor din România.

La lucrări vor participa primari ai comunelor membre ACoR, cu precădere cei din consiliile directoare ale filialelor județene ale acestora.