acor bunDin luna martie anul curent, Guvernul României, prin  Ministerul Dezvoltării, derulează proiectul cu finanțare europeană „Consolidarea cooperării dintre Ministerul Dezvoltării regionale și Administrației publice și structurile asociative ale autorităților administrației publice locale”. Printre partenerii Ministerului în acest proiect se numără și Asociația Comunelor din România, ca structură asociativă a autorității administrației publice locale. În acest proiect, a cărei dată de finalizare este noiembrie 2022, s-au implicat un număr de 18 comune argeșene.

Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea și implementarea mecanismelor de coordonare, cooperare și consultare între MDLPA și structurile asociative ale administrației publice locale.
Grupul țintă vizat de rezultatele ce decurg din implementarea proiectului: reprezentanți ai ACoR și ai corpurilor profesionale ale ACoR (secretari generali, auditori publici, contabili, lucrători în asistența socială etc.). În cadrul proiectului, Asociația Comunelor din România va desfășura o serie de activități care să analizeze:
# funcționarea procesului intern actual de consultare legislativă;
# posibilitățile de dezvoltare a acestuia pe baza nevoilor și problemelor din teritoriu;
# realizarea unui instrument IT&C compatibil cu instrumentul IT&C al MDLPA;
# instrumentele de comunicare existente la nivelul ACoR și modul de îmbunătățire al acestora;
# identificarea de căi de îmbunătățire a dialogului între reprezentanții comunelor din România, între aceștia și ACoR, între aceștia și MDLPA și, implicit, Guvernul României.
În cadrul acestui proiect, ACoR dorește dezvoltarea și îmbunătățirea platformei PACT ACoR, o platformă de consultare a membrilor în ceea ce privește inițiativele de modificare legislativă, prin adăugarea altor grupuri țintă/utilizatori ai platformei, cum ar fi reprezentanții corpurilor profesionale ale ACoR (secretari generali, auditori publici, contabili, lucrători în asistența socială, etc.) și prin adăugarea unor noi secțiuni, cum ar fi managementul documentelor, facilități help-desk online pentru aspecte legislative ale membrilor, module de comunicare cu membrii, module de consultare legislativă cu membrii corpurilor profesionale ale ACoR, dezvoltarea unor standarde comune și documentații-cadru pentru diverse activități ale autorităților locale, etc.
Instrumentul IT&C astfel îmbunătățit va avea cel puțin o funcționalitate comună cu celelalte 3 instrumente IT&C dezvoltate în cadrul proiectului de către ceilalți 3 parteneri, și anume asigurarea consultării membrilor asociației în ceea ce privește actele normative propuse spre consultare de către MDLPA. Evident, toate cele 4 sisteme vor fi compatibile cu sistemul IT&C dezvoltat de MDLPA.
În urma finalizării instrumentului IT&C și testării acestuia, se va realiza un ghid de utilizare a componentei IT, care va fi diseminat către comunele din România.