rectificare cj argesLa rectificarea bugetară operată de Consiliul Județean Argeș în luna august, au primit bani 34 din cele 95 de comune din județ. Iată care sunt acestea și obiectivele de investiții pentru care au primit finanțare:

1. Albeştii de Argeş, 150.000 lei: lucrări de proiectare şi execuţie suplimentare debit apă potabilă în satele Brăteşti şi Doblea.
2. Aninoasa, 250.000 lei: pod trecere peste pârâul Slănic, în punctul vad Broşteni, ce asigură legătura la Şcoala Gimnazială Broşteni Aninoasa (PNDL II), 150.000 lei; alimentare cu apă potabilă Slănic, instalaţii de captare, tratare şi distribuţie apă potabilă în sat Slănic, comuna Aninoasa (PNDL I), 100.000 lei.
3. Berevoeşti, 600.000 lei: regularizare şi îndiguire pârâul Bătăii, comuna Berevoeşti.
4. Boteni, 200.000 lei: reparaţii coşuri de fum, raşchetat şi lăcuit parchet 6 săli de clasă Şcoala Gimnazială "Petre Ţuţea" Boteni, 40.000 lei; reparaţie izolaţie termică Grădiniţa cu Program Prelungit, 45.000 lei; reparaţii acoperiş, pardoseală interioară, Sala de sport a Şcolii Gimnaziale "Petre Ţuţea", 115.000 lei.
5. Căldăraru, 180.000 lei: reabilitare bază sportivă şi construire vestiare (AFIR).
6. Călineşti, 50.000 lei: Grădiniţă Program Normal 3 săli grupă, sat Râncăciov.
7. Cepari, 200.000 lei: construire pod din beton armat peste pârâul Valea Sârboii, cătun Budani, sat Cărpeniş (PNDL II), 100.000 lei; construire pod din beton armat peste Valea Cărpeniş, cătun Rotundu (PNDL II), 100.000 lei.
8. Cetăţeni, 200.000 lei: modernizare Şcoala Gimnazială nr. 1, punctul Cetăţeni Vale, 140.000 lei; extindere reţele distribuţie energie electrică, 60.000 lei.
9. Cocu, 100.000 lei: repunere în funcţiune a sistemului de alimentare cu apă.
10. Coşeşti, 120.000 lei: lucrări de regularizare şi amenajare gârlă în zona satului Petreşti, punctul "La Roşu", 50.000 lei; achiziţionare centrala termică cu combustibil solid şi accesorii necesare funcţionarii acesteia la Şcoala Gimnazială "Iordache Păcescu"-Leiceşti, 70.000 lei.
11. Dârmăneşti, 150.000 lei: reparaţie capitală instalaţie electrică la şcoala locală.
12. Drăganu, 150.000 lei: extindere canalizare sat Drăganu-Olteni, strada Târşeşti.
13. Godeni, 95.000 lei: extindere şi reabilitare sistem de alimentare cu apă, sat Godeni, 60.000 lei; reparaţii bazin de apă sat Capu Piscului, 35.000 lei.
14. Lereşti, 101.000 lei: modernizare grup sanitar Şcoala Pojorâta, 21.000 lei; extindere reţea de alimentare cu apă în zona Lazea-Poduri-Frăsineaţa, 80.000 lei.
15. Lunca Corbului, 150.000 lei: construcţie sediu primărie şi centrala termică.
16. Mălureni, 200.000 lei: construcţie acoperiş Şcoala Gimnazială "Petre Tudose".
17. Merişani, 200.000 lei: Grădiniţă cu 2 grupe cu Program Normal (POR).
18. Mioarele, 100.000 lei: amenajare săli de clasă la Şcoala Gimnazială nr. 1 pentru Grădiniţa cu Program Prelungit, 20.000 lei; alimentare cu apă sat Suslăneşti (extindere), comuna Mioarele, 80.000 lei.
19. Miroşi, 200.000 lei: amenajare teren de sport şi curtea Şcolii Gimnaziale "Prof. Emil Negoiţă".
20. Morăreşti, 150.000 lei: extindere reţea alimentare cu apă potabilă în cătunul Gârtani, din satul Măncioiu şi în satul Luminile, în zonele care nu au fost cuprinse în proiectul "Extindere reţea de distribuţie apă potabilă în satul Luminile, comuna Morăreşti".
21. Negraşi, 400.000 lei: reabilitare Şcoala cu clasele I-IV Bârlogu.
22. Oarja, 150.000 lei: amenajarea grupurilor sanitare şi asigurarea cu utilităţi la Şcoala Gimnazială "D. Rădulescu".
23. Priboieni, 200.000 lei: reabilitare Şcoala Gimnazială "Constantin Rădulescu Codin", corp A.
24. Râca, 150.000 lei: reţea de alimentare cu energie electrică la Staţia de alimentare cu apă.
25. Răteşti, 300.000 lei: modernizare, consolidare şi extindere Şcoala cu clasele I-VIII Tigveni, Grupuri sanitare, comuna Răteşti, 150.000 lei; construire Dispensar Uman în satul Furdueşti, 150.000 lei.
26. Recea, 150.000 lei: modernizare drumuri comunale L = 4,587 km în comuna Recea (PNDL II).
27. Slobozia, 150.000 lei: reabilitare şi grup sanitar interior la Grădiniţa nr. 3.
28. Stolnici, 150.000 lei: construire gard Şcoala Generală "Constantin Bălăceanu Stolnici" cu clasele I-VIII şi Grădiniţa cu Program Normal.
29. Ştefan cel Mare, 150.000 lei: reparaţii interioare şi schimbarea instalaţiei electrice la Şcoala Gimnazială.
30. Teiu, 100.000 lei: construcţie Grădiniţă cu Program Normal, sat Teiu.
31. Ţiţeşti, 150.000 lei: extindere şi modernizare Şcoala cu clasele I-IV, sat Ţiţeşti.
32. Ungheni, 150.000 lei: reabilitare şi extindere alimentare cu apă în satele Ungheni, Humele, Găujani, Colţu şi Satu Nou.
33. Valea Danului, 165.000 lei: reabilitare Cămin Cultural.
34. Vlădeşti, 150.000 lei: modernizare Grădiniţa cu Program Prelungit.